Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

14/05/2019

Chiều 13/5/2019, tại trụ sở số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã long trọng tổ chức Hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Tiểu ban).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và chỉ đạo. Cùng dự hội nghị với Thủ tướng còn có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viện Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Trí Dũng, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị còn được đón tiếp nhiều đồng chí trong Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ KHCN, Viện Hàn lâm KHCN Việt  Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổ tư vấn của Thủ tướng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng đông đảo các đồng chí là lãnh đạo đến từ các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của Viện Hàn lâm và một số cơ quan thông tấn báo chí đến đưa tin về Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhà khoa học trong việc nêu các ý kiến góp ý về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 mà Tiểu ban đang tích cực xây dựng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Thủ tướng đề nghị các nhà khoa học tập trung góp ý vào 3 nội dung chính như sau: (1). Đánh giá về thực trạng đất nước trên các mặt, kể cả kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành; (2). Làm rõ bối cảnh kinh tế của đất nước bao gồm cả những thuận lợi, khó khăn và thách thức trong bối cảnh hội nhập; (3).Góp ý các quan điểm, định hướng, đột phá phát triển liên quan đến sự phát triển bền vững, mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá và con người, v.v...

Thông qua các tham luận liên quan đến lĩnh vực kinh tế-xã hội: Báo cáo đóng góp về lĩnh vực kinh tế; Báo cáo đóng góp về lĩnh vực xã hội; Báo cáo đóng góp về tôn trọng và phát huy các giá trị văn hóa - con người: Một đột phá chiến lược của các nhà khoa học và các phát biểu của các học giả, nhà khoa học tại Hội nghị về các vấn đề Chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Các giá trị liên quan đến văn hóa – con người trong chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam; Phát triển xã hội và quản lý xã hội; Chính sách Dân tộc, tôn giáo; Vai trò của Gia đình và bình đẳng giới,.… các nhà khoa học đều cho rằng, tăng trưởng phải thông qua con đường của sáng tạo, tăng trưởng xanh, bao trùm và phát triển bền vững. Cơ hội vàng cho tăng trưởng nhanh, sáng tạo và bền vững là cách mạng công nghiệp 4.0 và cơ cấu dân số vàng. Có thể đột phá và có những bước nhảy vọt ở một số lĩnh vực có mức độ công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới. Cần ưu tiên phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như trụ cột quan trọng nhất của tăng trưởng giai đoạn tới. Phát triển nguồn nhân lực với trình độ và các kỹ năng cần thiết để đáp ứng được yêu cầu mới của kỷ nguyên số. Khuyến khích mạnh mẽ khu vực tư nhân đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, v.v...

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại Hội nghị GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu nhấn mạnh, muốn đạt mục tiêu cần phải lấy phát triển toàn diện con người là mục tiêu cuối cùng. Đồng thời, lấy hiệu quả, năng suất, thân thiện môi trường là thước đo. Chuyển dịch cơ cấu đóng góp của các nguồn lực cho tăng trưởng theo hướng dựa vào công nghệ và lao động có kỹ năng; dựa vào động lực của KHCN và đổi mới sáng tạo. Các thành phần kinh tế, các tầng lớp xã hội đều phải được khuyến khích sáng tạo và được truyền cảm hứng sáng tạo, cảm hứng về sự vươn lên của dân tộc, đạt được khát vọng. Cần đặc biệt chú ý đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, lĩnh vực nông nghiệp; Xóa bỏ các loại độc quyền trong tiếp cận các nguồn lực và tiếp cận cơ hội phát triển; Đảm bảo công bằng và minh bạch đối với tất cả các thành phần kinh tế, v.v…

Về vấn đề kinh tế, theo PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng các giải pháp phát triển kinh tế cần chú trọng tới việc hoàn thiện thể chế thị trường theo hướng hiện đại hoá đối với các thị phần về khoa học và công nghệ trong bối cảnh kỷ nguyên số; Chú ý nhiều hơn tới yếu tố thị trường khi bàn về giải pháp của năng suất lao động; Nâng cao năng lực quản trị của nhà nước và doanh nghiệp, đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào quản trị, xây dựng chính phủ điện tử, quản trị hiện đại và thông minh; Thúc đẩy tăng trưởng xanh; Thích ứng với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh liên kết nội vùng, liên vùng nhằm đảm bảo nội dung của tăng trưởng bao trùm trong đó nhấn mạnh đến cơ hội và chia sẻ kết quả một cách công bằng và minh bạch; Chú ý tới bình đẳng của các nhóm dân tộc, các tầng lớp xã hội và bình đẳng giới…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà lưu niệm cho Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm tại Hội nghị

Theo GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, phát triển xã hội phải hướng đến đảm bảo các quyền cơ bản của con người, cần nhận thức rõ tự do, hạnh phúc, dân chủ, công bằng, văn minh mới là mục tiêu cuối cùng của phát triển; Tạo dựng niềm tin vào pháp luật và giá trị đạo đức là điều kiện rất quan trọng, cần thiết để phát triển bền vững. Giáo sư, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cũng nhấn mạnh đến việc cần lưu ý tới vấn đề già hoá dân số, chú trọng mục tiêu đảm bảo an sinh và khuyến nghị cần chủ động thích ứng với vấn đề già hoá dân số và hoàn thiện mô hình an sinh trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030,.…

Đề xuất ý kiến với Tiểu ban về việc phát triển các giá trị văn hoá – con người, GS.TS. Hồ Sĩ Quý, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin KHXH cho rằng cần thực hiện một “Đột phá chiến lược” nhằm tấn công vào những vấn đề cản trở sự phát triển. Tất cả các căn nguyên cản trở sự phát triển đều có nguyên nhân sâu xa ẩn giấu phía sau là luật pháp chưa đồng bộ, còn nhiều kẽ hở, chế tài không đủ mạnh để răn đe… Đột phá chiến lược nhằm phát huy các giá trị văn hoá – con người sẽ tạo điều kiện để các công cụ pháp lý phát huy tác dụng, đột phá chiến lược nếu được thông qua sẽ tạo điều kiện để các cơ quan có trách nhiệm của Đảng, Chính phủ và các ngành các cấp có thái độ và chế tài phù hợp giúp chặn đứng sự tiếp tục tha hoá, xuống cấp về mặt văn hoá – con người, củng cố niềm tin xã hội…

Tổng kết Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiệt liệt biểu dương các ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho rằng đây là một kênh quan trọng trong việc xây dựng Văn kiện. Nhiều vấn đề đưa ra đã làm rõ một số vấn đề lớn, vấn đề mới mà Tiểu ban đang rất quan tâm. Theo Thủ tướng, thành tích đạt được giai đoạn vừa qua rất lớn nhưng nguy cơ tụt hậu là hiện hữu nếu không có khát vọng dân tộc để vươn lên dựng xây đất nước. Thủ tướng tin rằng, chúng ta sẽ vượt qua nguy cơ, thách thức, những điểm nghẽn để đưa đất nước phát triển hơn trong thời gian tới nếu chúng ta có sự chung tay, đồng lòng và niềm tin xã hội. Thủ tướng đánh giá, các ý kiến nêu ra tại Hội nghị là những thông tin mới, sát thực, chỉ ra được nhiều vấn đề tồn tại, bức xúc, đề xuất được định hướng và một số giải pháp tháo gỡ để phát triển đất nước trong thời gian tới.

Tin - Phạm Vĩnh Hà

Ảnh - Hồng Nhung

 

Các tin đã đưa ngày: