Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2019 “Một số vấn đề về tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay”

30/11/2019

Thực hiện chương trình thường niên năm 2019, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Dân tộc học tổ chức Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2019 với chủ đề: “Một số vấn đề về tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay”, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm đến dự, chủ trì và phát biểu khai mạc.

Chủ tịch Bùi Nhật Quang phát biểu khai mạc Hội nghị  

Hội nghị vinh dự được đón tiếp các đại biểu, khách quý đến từ các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và quản lý Nhà nước về lĩnh vực dân tộc: TS. Phan Văn Hùng, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; PGS.TS. Lâm Bá Nam, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam; PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV thành phố Hồ Chí Minh; Đại tá Thùng Văn Nghiểm, Phó cục trưởng Cục An ninh Nội địa, Bộ Công An; TS. Nguyễn Cao Thịnh, Phó vụ trưởng Vụ tổng hợp, Ủy ban Dân tộc, và nhiều lãnh đạo các cơ sở nghiên cứu và đào tạo ở Hà Nội và các địa phương của cả nước đến dự.

Về phía Viện Hàn lâm còn có sự hiện diện của PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Viện Hàn lâm; các viện trưởng, phó viện trưởng, các nhà nghiên cứu thuộc các viện nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc Viện Hàn lâm.

Trong tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam cho thấy, vấn đề tộc người và dân tộc, nhất là quan hệ tộc người với quốc gia - dân tộc, chính sách dân tộc và công tác dân tộc luôn là những vấn đề trọng yếu của quốc gia - dân tộc, đặc biệt là sự đa dạng và phức tạp về tộc người và nguồn gốc lịch sử, quá trình di chuyển cư và định cư ở nước ta cũng như ra nước ngoài của một số tộc người đã dẫn đến tính cố kết trong nội bộ tộc người, quan hệ giữa các tộc người với nhau và với quốc gia - dân tộc Việt Nam thường xuất hiện những yếu tố mới, trong đó có nhiều yếu tố nhạy cảm. Giải quyết đúng đắn các vấn đề tộc người, dân tộc, nhất là quan hệ của các tộc người với quốc gia - dân tộc, thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc và chính sách phát triển bình đẳng các tộc người là yếu tố quyết định cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước thống nhất, vững mạnh theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, TS. Phan Văn Hùng, PGS.TS. Lâm Bá Nam và PGS.TS. Nguyễn Văn Minh đồng chủ trì Hội nghị Toàn cảnh Hội nghị <br>

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Viện Hàn lâm, PGS.TS. Bùi Nhật Quang nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, nhà khoa học đến dự Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2019. Chủ tịch khẳng định, Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2019 với chủ đề “Một số vấn đề về tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay”, được tổ chức nhằm nhận diện, đánh giá đúng thực trạng, bản chất, các yếu tố tác động, ảnh hưởng của những vấn đề mới về tộc người, về dân tộc trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc giải quyết đúng đắn các vấn đề dân tộc, thực hiện thành công chính sách dân tộc, phát triển bình đẳng các tộc người, tăng cường quan hệ của các tộc người với quốc gia - dân tộc, thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam thống nhất trong bối cảnh đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay là hết sức cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Phó giáo sư, Chủ tịch chia sẻ, vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc trên thế giới cũng như­ ở nư­ớc ta luôn vận động và xuất hiện những vấn đề mới, nhất là về ý thức tộc ng­ười, lợi ích tộc người, quan hệ tộc người... trong quốc gia đa tộc người. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm về tộc người, dân tộc đang diễn ra gây mất ổn định hoặc tiềm ẩn nguy cơ phức tạp ở một số tộc người tại một số địa bàn trọng yếu trong thời gian qua đều ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc thống nhất, vững mạnh.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học tập trung phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận về một số vấn đề trọng tâm sau: (1) Những vấn đề lý luận trên thế giới và ở Việt Nam về tộc người, dân tộc - quốc gia và xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc, bao gồm: ý thức tộc người, bản sắc tộc người, cộng đồng tộc người; ý thức quốc gia - dân tộc, cộng đồng quốc gia - dân tộc; quan hệ của các tộc người với quốc gia - dân tộc; văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia; lãnh thổ tộc người và biên giới quốc gia; vai trò, vị thế của các tộc người trong phát triển cộng đồng quốc gia đa dân tộc; về đồng thuận xã hội và mâu thuẫn dân tộc, xung đột tộc người gắn với chủ nghĩa dân tộc cực đoan và tư tưởng tự trị - ly khai; về nhân quyền và quyền tự quyết của các tộc người với quyền và nghĩa vụ công dân, chủ quyền quốc gia, chủ nghĩa yêu nước và lòng trung thành với quốc gia - dân tộc;...  (2) Những vấn đề thực tiễn về tộc người trong xây dựng công đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam thống nhất hiện nay, như:  Chính sách dân tộc, chính sách vùng biên cương; Ý thức tộc người và ý thức quốc gia, quan hệ của các tộc người với nhau;  Vai trò, vị thế của các tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc; Biến đổi văn hóa của các tộc người và những vấn đề đặt ra trong xây dựng nền văn hóa quốc gia Việt Nam thống nhất trong đa dạng hiện nay; Biến đổi của các định chế và giá trị xã hội của các tộc người và những vấn đề đặt ra trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay; ...

PGS.TS. Vương Xuân Tình trình bày tham luận TS. Lý Hành Sơn trình bày tham luận

Hội nghị nhận được 110 báo cáo tham luận từ các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương quan tâm đến các vấn đề tộc người, chính sách dân tộc và xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc ở nước ta và trên thế giới. Các báo cáo tham luận đã đề cập đến những vấn đề hết sức lý thú trên nhiều lĩnh vực từ các góc độ tiếp cận khác nhau.

TS. Nguyễn Hồng Quang trình bày tham luận TS. Vi Văn An trình bày tham luận

Dưới sự đồng chủ trì của PGS.TS. Bùi Nhật Quang, TS. Phan Văn Hùng, PGS.TS. Lâm Bá Nam và PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hội nghị được nghe 04 tham luận được trình bày:PGS.TS. Vương Xuân Tình, Viện Dân tộc học–Tổng quan về vấn đề quốc gia – dân tộc;TS. Lý Hành Sơn, Viện Dân tộc học–Ý thức tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia – dân tộc;TS. Nguyễn Hồng Quang, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á–Một số vấn đề về tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia – dân tộc của Thái Lan;TS. Vi Văn An,Viện Dân tộc học –Biến đổi văn hóa của các tộc người ở vùng biên giới Việt – Lào và những vấn đề đặt ra hiện nay.

  PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học phát biểu bế mạc Hội nghị

Các tham luận và nội dung thảo luận diễn ra sôi nổi, tập trung vào những vấn đề cơ bản, cấp bách về các tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học nhận định: Các tham luận và nội dung thảo luận đã tập trung phân tích những vấn đề về tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam hiện nay trên cả các mặt lý luận và thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong xây dựng cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam hiện nay. Góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc thực hiện chính sách dân tộc, giải quyết tốt hơn các vấn đề dân tộc và tộc người, đồng thời phát triển toàn diện, bền vững các tộc người trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế.

 

 

 

 

 

PV.

 

Các tin đã đưa ngày: