Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội thảo đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2013-2016 và giải pháp cho các năm tiếp theo

12/04/2017

Nhằm thực hiện các mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 13/4/2015 về Quy hoạch định hướng phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, được sự phân công của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), sáng ngày 11/4/2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Tổ chức – Cán bộ đã tổ chức hội thảo đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2013-2016 và giải pháp cho các năm tiếp theo.

Tới dự và chỉ đạo Hội thảo có GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ; TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ và các đồng chí đại diện văn phòng Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên; đại diện lãnh đạo ban chức năng và các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm cùng đại diện học viên trực tiếp tham gia một số khóa đào tạo, bồi dưỡng do Viện Hàn lâm tổ chức.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm - GS.TS. Phạm Văn Đức phát biểu<br>khai mạc tại Hội thảo   Chủ trì Hội thảo (từ trái sang phải): TS. Phạm Minh Phúc,<br>GS.TS. Phạm Văn Đức và PGS.TS. Trần Minh Tuấn

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Hội thảo, GS.TS. Phạm Văn Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng và đào tạo đối với Viện Hàn lâm; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian vừa qua. Phó Chủ tịch khẳng định, những ý kiến trao đổi tại Hội thảo sẽ góp phần đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong bối cảnh mới.

Theo đó, Giáo sư Phó Chủ tịch đưa ra một số ý kiến cần trao đổi, thảo luận tại Hội thảo trên các phương diện:  Đào tạo sau đại học (trong và ngoài nước);  Đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn, lớp liên ngành, chuyên ngành và đào tạo các chứng chỉ để nâng ngạch… Bên cạnh đó để đáp ứng được những điều kiện trong tình hình mới, GS.TS. Phạm Văn Đức đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cần quan tâm, lưu ý đến trình độ ngoại ngữ của cán bộ công chức, viên chức; từng bước nâng cao chất lượng Tạp chí để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đăng bài trên các Tạp chí chuyên ngành; tìm ra giải pháp thích nghi với những điều kiện mới hiện nay; nắm bắt các cơ hội đào tạo nước ngoài.... Bên cạnh đó mong muốn nhận được nhiều các ý kiến đánh giá hiệu quả về cách thức tổ chức các lớp bồi dưỡng (liên ngành, đào tạo chứng chỉ nâng ngạch…), giải quyết vướng mắc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp hữu hiệu để Lãnh đạo Viện Hàn lâm đưa ra quyết định phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới.

TS. Võ Xuân Vinh, Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm trình bày tham luận tại Hội thảo   PGS.TS. Võ Quang Trọng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các báo cáo trình bày tập trung vào 2 chủ đề chính:

- Đại diện các đơn vị (TS. Võ Xuân Vinh, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm; TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học; TS. Nguyễn Duy Thụy, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên) trình bày các nội dung về: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phương pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng Viện Dân tộc học, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên giai đoạn 2013-2016 và đề xuất một số giải pháp cho các năm tiếp theo.

- Ý kiến của  các học viên tham dự một số khóa đào tạo do Viện Hàn lâm tổ chức trong thời gian qua  (TS. Phạm Xuân Hoàng, Viện Thông tin Khoa học xã hội; TS. Vũ Thị Thu Hà, Viện Văn học; TS. Nguyễn Linh Giang, Viện Nhà nước và Pháp luật) nêu lên những suy nghĩ về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Viện Hàn lâm, từ góc nhìn của một học viên; đánh giá hiệu quả từ việc bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội và một số lớp hợp tác với nước ngoài tại Viện Hàn lâm. Các ý kiến báo cáo tham luận đều đánh giá cao kết quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần tích cực và hiệu quả trong phát triển nguồn nhân lực nói chung.

Đại diện học viên - TS. Vũ Thị Thu Hà, Viện Văn học trình bày<br>tham luận tại Hội thảo   TS. Phạm Thị Trầm, Viện Địa lý nhân văn phát biểu ý kiến<br>tại Hội thảo

Các học viên tham gia khóa học đưa ra một số kiến nghị và đề xuất về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới: cần tăng cường tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn như các khóa bồi dưỡng cho viên chức quản lý, bồi dưỡng viên chức làm bộ phận quản lý khoa học, tổ chức cán bộ…; mở rộng các lớp học ngoại ngữ nhiều trình độ (không chỉ bó hẹp trong tiếng Anh) để cán bộ, công chức, viên chức có điều kiện nâng cao trình độ ngoại ngữ; tổ chức thêm các đợt bồi dưỡng phục vụ nâng ngạch, chuyển ngạch đặc cách...; mở các lớp trên cơ sở khảo sát kỹ nhu cầu, mong muốn của cán bộ đi học, các khóa học hướng tới mục đích là nâng cao kĩ năng nghiên cứu, các tri thức phục vụ trực tiếp việc nghiên cứu các đề tài thuộc hệ thống đề tài Viện Hàn lâm; mở rộng các cơ hội trao đổi hợp tác khoa học trong và ngoài nước, trao đổi học thuật cho các cán bộ trẻ; mời các chuyên gia có uy tín, kinh nghiệm về viết bài đăng trên các tạp chí quốc tế, thực hiện các đề tài, dự án về bồi dưỡng cho cán bộ trẻ; đẩy mạnh đào tạo chuyên gia cho các đơn vị…

Hội thảo nhận được nhiều trao đổi, thảo luận khách quan và thẳng thắn của các đại biểu tham dự và đề xuất một số giải pháp về công tác đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ cụ thể ở các Viện; cần tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng kết quả đào tạo của các khóa đào tạo, mở thêm các lớp đào tạo trình độ ngoại ngữ chuyên ngành; nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đầu tư học ngoại ngữ; duy trì khóa học ngắn hạn, tập trung các khóa đào tạo về phương pháp, kĩ năng viết các bài Tạp chí quốc tế, kĩ năng quản lý cấp phòng; nâng cao vai trò đào tạo của Học viện Khoa học xã hội cũng như tăng cường nguồn nhân lực đào tạo tại chỗ…

Toàn cảnh Hội thảo

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến thảo luận, phát biểu bế mạc tại Hội thảo, PGS.TS. Trần Minh Tuấn nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ các bên đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cụ thể là:  Sự định hướng phát triển, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm trong toàn bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng nói riêng và phát triển nguồn nhân lực nói chung; Vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức cơ sở; Tham mưu tích cực, trách nhiệm và tổ chức có hiệu quả Chương trình đào tạo bồi dưỡng của cả Học viện Khoa học xã hội lẫn các cơ quan tham mưu; Đặc biệt là, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công việc, sự nghiệp và quá trình đào tạo của bản thân, biến quá trình đào tạo thành tự đào đạo.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm, Hội thảo góp phần gợi mở nhiều ý tưởng cho Ban Tổ chức – Cán bộ trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của các khóa đào tạo, bồi dưỡng, hướng tới thực hiện mục tiêu sử dụng và phát triển nguồn nhân lực của Viện Hàn lâm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: