Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị Sơ kết 3 năm Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giữa UBND tỉnh Bắc Giang với Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

15/05/2017

Nhằm tăng cường tiềm lực Khoa học & Công nghệ (KH&CN), nâng cao hiệu quả nguồn lực và ứng dụng KH&CN vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang, năm 2014, Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giai đoạn 2014-2020 đã được ký kết giữa 4 bên gồm: UBND tỉnh Bắc Giang, Bộ KH&CN, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam (VAST), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS); bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Giang cũng có chương trình phối hợp hoạt động với Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA); nhằm đánh giá kết quả hoạt động sau 03 năm ký kết và đưa ra những nội dung hợp tác giai đoạn 2018-2020, sáng ngày 12/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị Tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ KH&CN, VAST, VASS và VNUA tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm Chương trình hợp tác KH&CN với Bộ KH&CN, VAST, VASS; và VNUA.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, <br>Phó Chủ tịch VASS phát biểu tại Hội nghị   Đồng chí Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và<br>Công nghệ phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía cơ quan Trung ương có PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch VASS; đ/c Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ KH&CN; GS.TSKH. Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch VAST; PGS.TS. Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc VNUA; đại diện lãnh đạo các vụ, cục, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ KH&CN, VAST, VASS và VNUA, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các viện nghiên cứu và các đại biểu đến từ một số trường đại học.

Về phía tỉnh Bắc Giang có đ/c Dương Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; đ/c Nguyễn Đức Kiên, Giám đốc Sở KH&CN; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Liên hiệp Hội Khoa học Kĩ thuật Tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.

Giám đốc Sở KH & CN tỉnh Bắc Giang – đ/c Nguyễn Đức Kiên<br>trình bày Báo cáo Sơ kết tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Đức Kiên trình bày Báo cáo Sơ kết cùng những kết quả nổi bật sau 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa UBND tỉnh Bắc Giang với các đơn vị giai đoạn 2014-2020.

Sau 3 năm ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Giang và các cơ quan đã có 21 đề tài, dự án KH&CN được thực hiện với tổng kinh phí hơn 95 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 54 tỷ đồng còn lại là vốn đối ứng của tỉnh, doanh nghiệp, người dân. Một số chương trình hợp tác đã góp phần tăng năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh cho sản phẩm chủ lực tỉnh Bắc Giang, nâng cao thu nhập cho người dân. Điển hình như: Dự án xây dựng mô hình trồng nghệ theo hướng GACP và phát triển vùng nguyên liệu cho sản xuất để chiết xuất curcumin từ củ nghệ làm thực phẩm chức năng và một số sản phẩm có giá trị cao từ cây nghệ tại Bắc Giang; xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống và bảo quản khoai tây sạch bệnh tại tỉnh Bắc Giang; nghiên cứu giá trị di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang do Viện Nghiên cứu Tôn giáo, VASS chủ trì thực hiện… Ngoài ra, các cơ quan còn giúp Tỉnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý nhằm cung cấp luận cứ khoa học để định hướng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, đ/c Nguyễn Đức Kiên cũng thông qua báo cáo để chỉ ra những tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân cũng như đề xuất một số giải pháp thực hiện chương trình trong thời gian tới:

1/ Các cấp lãnh đạo, các cơ quan tích cực, thường xuyên chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Chương trình phối hợp.

2/ Các cơ quan tham mưu giúp các cấp lãnh đạo tích cực, chủ động phối hợp để đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo.

3/ Tăng cường công tác truyền thông về nội dung phối hợp, thu hút được nhiều các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học tham gia thực hiện Chương trình.

4/ Các bên cử đầu mối liên hệ phối hợp tham mưu thực hiện Chương trình.

    Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo VASS, phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch – PGS.TS. Bùi Nhật Quang đã đánh giá cao những kết quả hợp tác nổi bật giữa VASS  và UBND tỉnh Bắc Giang thời gian qua; đồng thời phân tích một số điểm hạn chế trong quá trình thực hiện chương trình giai đoạn 2014-2017. Qua đó đề xuất các nội dung hợp tác từ nay đến 2020. Đó là: 1. Phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của mỗi bên; hợp tác thực chất, thường xuyên sơ kết rút kinh nghiệm; 2. VASS sẽ tiếp tục cung cấp các chuyên gia tư vấn cho Tỉnh trong việc xác định, giải quyết các nhiệm vụ khoa học, đặc biệt là các nhiệm vụ thuộc những lĩnh vực nghiên cứu thế mạnh của VASS; 3. Hai bên phối hợp nghiên cứu để tổng kết, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh… nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất quan điểm, chủ trương, chính sách và giải pháp phát triển cho tỉnh ở giai đoạn tiếp theo; 4. Cần có sự huy động nguồn vốn cho KH&CN, hợp tác triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học xã hội của tỉnh và VASS để phục vụ cho hoạt động hợp tác về khoa học của hai bên, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong thời gian tới.

Qua đó, PGS.TS. Bùi Nhật Quang bày tỏ mong muốn, VASS và UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục có những hoạt động phối hợp chặt chẽ hơn nữa góp sức vào sự phát triển chung của Tỉnh cũng như đất nước.

Đại diện lãnh đạo VAST và VNUA - GS.TSKH. Nguyễn Đình Công và PGS.TS. Phạm Văn Cường phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đánh giá quá trình hợp tác 3 năm vừa qua, đại diện lãnh đạo  VAST-  GS.TSKH. Nguyễn Đình Công và VNUA – PGS.TS. Phạm Văn Cường  đều cho rằng kết quả hợp tác thiết thực và có hiệu quả, bước đầu khai thác được tiềm năng, thế mạnh của các bên, đặc biệt là đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đánh giá, hoạt động hợp tác chưa được triển khai ở tất cả các lĩnh vực, các nhiệm vụ KH&CN chưa phong phú. Việc phối hợp, trao đổi thông tin chưa được duy trì đều đặn, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của tất cả các bên tham gia. Theo đó, đại diện lãnh đạo VAST và VNUA mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với UBND tỉnh Bắc Giang triển khai những nội dung hợp tác cần thiết góp phần nâng cao trình độ khoa học, sản xuất cũng như thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác phát triển nông thôn tại địa phương.

Hội nghị nhận được 4 tham luận của các đại biểu (TS. Trịnh Đức Công và TS. Dương Ngọc Tú, VAST; PGS.TS. Lương Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam; TS. Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả) đã trình bày những dự án, đề tài nghiên cứu đã triển khai trên địa bàn (Công nghệ chế tạo vật liệu bao gói khí quyển biến đổi MAP và ứng dụng trong bảo quản vải thiều; Ảnh hưởng của mô hình trồng nghệ theo hướng GACP- WHO tại Bắc Giang đến năng suất, sinh trưởng và phát triển của cây nghệ; Một số nét chính về kết quả nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước về mô hình quản lý di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang; Ứng dụng giải pháp KH&CN phát triển vùng rau, hoa, cây ăn quả chất lượng cao, an toàn tại tỉnh Bắc Giang.

Tại Hội nghị, một số đại biểu chỉ rõ, việc hợp tác đã đạt được nhiều kết quả tích cực song vẫn còn những hạn chế như: Có nội dung thực hiện chưa thường xuyên, triển khai chậm, chưa phong phú; việc nhân rộng các kết quả sau nghiệm thu, kết thúc còn trở ngại. Trên cơ sở này, một số đại biểu đề xuất Bộ KH&CN ưu tiên Bắc Giang được tham gia vào các đề tài, dự án thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia; giúp tỉnh xây dựng một trung tâm nghiên cứu, ứng dụng quy mô vùng; hỗ trợ tỉnh công nghệ bảo quản nông sản sau thu hoạch, xử lý ô nhiễm môi trường và bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương trao Bằng chứng nhận bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN cho đại diện 5 hội nông dân sản xuất của tỉnh   <br>Đ/c Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang <br>phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị Sơ kết, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN – đ/c Phạm Đại Dương đánh giá cao kết quả phối hợp hoạt động KH&CN với UBND tỉnh Bắc Giang trong những năm qua. Tuy nhiên, Thứ trưởng Phạm Đại Dương cũng cho rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Bắc Giang đã có bước phát triển mạnh mẽ những năm gần đây. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của KHCN. Công tác tham mưu, phát triển KHCN đã được tỉnh chú trọng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất. Đồng chí mong muốn, tăng cường sự gắn kết và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan nhằm giúp Tỉnh ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp; sản xuất theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương.

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt là ảnh hưởng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Bắc Giang cần đẩy mạnh phát triển KH&CN hơn nữa, đặc biệt là ứng dụng, phát triển công nghệ cao trong tất cả các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ. Các nhiệm vụ KH&CN phải bám sát với chủ trương “hoạt động KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang, phát biểu tại Hội nghị, đ/c Dương Văn Thái đánh giá cao kết quả hợp tác KH&CN giữa tỉnh Bắc Giang với Bộ KH&CN, các Viện khoa học. Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn nhìn lại quá trình hợp tác vừa qua và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; qua đó đề nghị các đơn vị thời gian tới rà soát lại các nội dung hợp tác, trên cơ sở đó đưa ra các tham mưu, phương hướng hợp tác phù hợp với điều kiện phát triển của Tỉnh trong giai đoạn hiện nay cũng như tạo điều kiện phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi bên. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ KH&CN, VAST, VASS, VNUA tiếp tục quan tâm phối hợp với Tỉnh triển khai các đề tài, dự án; tạo điều kiện cho Tỉnh triển khai các dự án đề tài KHCN cấp quốc gia; quan tâm xây dựng một trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN cấp vùng tại Bắc Giang, thúc đẩy hình thành cơ sở nghiên cứu, ứng dụng công nghệ với một số sản phẩm có thế mạnh của Tỉnh. Về phía tỉnh Bắc Giang cũng cam kết thực hiện tốt, đầy đủ các nội dung của chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch VASS – PGS.TS. Bùi Nhật Quang tham quan gian hàng của 9 đơn vị trưng bày các thành tựu KHCN trên nhiều lĩnh vực khác nhau

Cũng trong dịp này, Thứ trưởng Bộ KH&CN - Phạm Đại Dương đã trao bằng chứng nhận bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho một số sản phẩm của đại diện 5 hội nông dân sản xuất của Tỉnh.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: