Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội thảo khoa học “Quan điểm, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ trí thức và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay”

13/11/2017

Sáng ngày 09/11/2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quan điểm, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ trí thức và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay” tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng công tác cán bộ của Viện Hàn lâm cũng như chính sách cán bộ của nhà nước đối với cán bộ khoa học nói chung và cán bộ khoa học xã hội nói riêng trong thời gian qua; đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ khoa học đáp ứng nhiệm vụ của thời kỳ mới và những kiến nghị chính sách đóng góp cho Ban chỉ đạo Đề án Trung ương VII. GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã tham dự và chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, đồng chủ trì Hội thảo; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí nguyên Chủ tịch, nguyên lãnh đạo cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch VASS phát biểu <br>khai mạc tại Hội thảo  

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu khai mạc tại Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt đông đảo của các đại biểu. Giáo sư Chủ tịch nhấn mạnh công tác cán bộ, cán bộ khoa học được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Chủ tịch khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của hội thảo nhằm đánh giá thực trạng công tác cán bộ của Viện Hàn lâm cũng như chính sách cán bộ của nhà nước đối với cán bộ khoa học nói chung và cán bộ khoa học xã hội nói riêng trong thời gian qua; đưa ra những giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ khoa học chủ chốt, đầu ngành, có đủ năng lực phẩm chất và uy tín, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới; đồng thời đưa ra những kiến nghị chính sách của Đảng đối với công tác cán bộ trong thời kỳ mới nhằm đưa ra những nhận định, đóng góp cho Ban chỉ đạo Đề án Trung ương VII.

GS.TS. Đỗ Tiến Sâm - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc trình bày tham luận tại Hội thảo   PGS.TS. Lê Thị Lan - Ủy viên Hội đồng khoa học Viện Hàn lâm trình bày tham luận tại Hội thảo

Trong phần tham luận của các nhà khoa học, Hội thảo được nghe 6 tham luận với các chủ đề như sau: Một số ý kiến về xây dựng đội ngũ các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay – GS.TS. Đỗ Tiến Sâm, Uỷ viên Hội đồng khoa học Viện Hàn lâm, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ tri thức và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay – GS.TS. Vũ Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Tâm lý học; Một số vấn đề về xây dựng đội ngũ các nhà khoa học xã hội có đủ tài đức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay – PGS.TSKH. Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới; Chuyên đề: Cố giáo sư Đào Văn Tập xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu kinh tế thế giới tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam – PGS.TS. Lê Văn Sang, Nguyên Phó Viện trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Thế giới; Cần tạo dựng môi trường làm việc ổn định về trí thức khoa học xã hội có nhiệt huyết nghiên cứu chuyên môn – PGS.TS. Lê Thị Lan, Uỷ viên Hội đồng khoa học Viện Hàn lâm; Chuyên đề: Quan điểm, giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức và chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu tôn giáo ở Việt Nam hiện nay – TS. Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

GS.TS. Đỗ Hoài Nam - Nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu <br> tại Hội thảo </br>   GS.TS. Lê Hồng Lý - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu <br>Văn hóa phát biểu tại Hội thảo </br>

Cũng tại Hội thảo còn được nghe rất nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự. Điểm chung của các tham luận, các ý kiến trao đổi, thảo luận đều khẳng định khoa học xã hội (KHXH) nói chung, đội ngũ trí thức KHXH nói riêng trong mọi thời kỳ lịch sử, ở mọi quốc gia đều có vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, việc xây dựng đội ngũ cán bộ KHXH đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là nhiệm vụ cấp bách của Việt Nam cũng như của Viện Hàn lâm. Hội thảo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ tại Viện Hàn lâm như thiếu vắng đội ngũ cán bộ khoa học đầu đàn, đội ngũ khoa học kế cận có đủ năng lực, phẩm chất,...; đồng thời đưa ra những giải pháp kiến nghị như cơ chế đào tạo thu hút cán bộ có năng lực, chuyển đổi cơ chế phù hợp với khoa học nói chung và các nhà khoa học xã hội nói riêng, chế độ đãi ngộ với trí thức cần phải được nâng cao…

Toàn cảnh Hội thảo

Kết luận Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn một lần nữa nhấn mạnh yếu tố con người, đặc biệt yếu tố người lãnh đạo là vô cùng quan trọng trong mỗi tổ chức. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chính sách đối với khoa học còn nhiều vấn đề, dẫn tới thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học tại Viện Hàn lâm còn nhiều khoảng cách so với yêu cầu thực tiễn, mặc dù đã có nhiều đóng góp đáng ghi nhận qua từng thời kỳ phát triển. Từ đó, Giáo sư Chủ tịch nhấn mạnh lãnh đạo Viện Hàn lâm sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong Hội thảo này và sẽ phối hợp cùng Ban Tổ chức - Cán bộ tổng hợp một báo cáo về công tác tổ chức cán bộ tại Viện Hàn lâm để trình lên Trung ương xem xét.

Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày: