Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng, Phòng cháy chữa cháy năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

29/12/2017

Thực hiện công văn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về hướng dẫn tổng kết công tác năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018; thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng, phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2017, sáng ngày 29/12/2017, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban chỉ huy quân sự, Ban chỉ huy PCCC Viện Hàn lâm tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng và PCCC năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị  

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có: PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, kiêm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Trưởng ban PCCC Viện Hàn lâm; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm; ThS. Đỗ Hữu Phương, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Phó Trưởng ban PCCC Viện Hàn lâm, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban chỉ huy quân sự; các đồng chí kiêm nhiệm trong Ban Chỉ huy Quân sự Viện Hàn lâm, Ban PCCC Viện Hàn lâm; đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm và các đồng chí kiêm nhiệm phụ trách công tác Quân sự và PCCC tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Hội nghị do PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh và ThS. Đỗ Hữu Phương đồng chủ trì. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Trưởng ban PCCC Viện Hàn lâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác PCCC, quốc phòng an ninh trong bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay; khẳng định những kết quả mà Viện Hàn lâm đã thực hiện tốt trong năm 2017; đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số điểm còn hạn chế trong công tác này trong thời gian qua, cũng như gợi mở một số nội dung cần triển khai trong thời gian tới.

  ThS. Đỗ Hữu Phương trình bày báo cáo tổng kết

Hội nghị đã tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện công tác Quốc phòng và PCCC của Viện Hàn lâm trong năm 2017. Thời gian qua, công tác Quốc phòng và PCCC đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành công trên các mảng công tác: 1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện công tác Quốc phòng và PCCC của Viện Hàn lâm thực hiện đúng qui định; (2) Công tác kiện toàn tổ chức, biên chế Ban chỉ huy quân sự, đơn vị tự vệ và Ban chỉ huy PCCC và đội chữa cháy cơ sở; (3) Kịp thời bổ sung hoàn thiện hồ sơ khi đơn vị có sự thay đổi và những nội dung còn thiếu hồ sơ quản lý những năm trước đây; (4) Thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, huấn luyện, luyện tập phương án về PCCC, huấn luyện tự vệ và giáo dục quốc phòng – an ninh theo hướng nghiên cứu khoa học, gắn liền với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, cơ quan an toàn tuyệt đối; (5) Công tác kiểm tra an toàn về PCCC, xây dựng và luyện tập kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan; (6) Công tác mua sắm, sửa chữa, bảo quản, sử dụng phương tiện PCCC.

Bên cạnh việc những thành tích đạt được, Ban chỉ huy quân sự và PCCC Viện Hàn lâm cũng nhấn mạnh đến những hạn chế còn tồn tại của 2 mảng công tác này nhất là đối với công tác PCCC ở các đơn vị có trụ sở chung và khuyến nghị các đơn vị nên đẩy mạnh việc tuyên truyền, huấn luyện cán bộ tuân thủ mọi quy định về PCCC tại cơ quan nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro về cháy nổ có thể xảy ra.

Nhằm góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới tại Viện Hàn lâm, trong năm 2018, Lãnh đạo Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự, Ban chỉ huy PCCC Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả cao các nhiệm vụ về công tác quốc phòng, quản lý hoạt động PCCC trong toàn cơ quan theo đúng qui định của Luật PCCC tập trung vào các vấn đề chính:

Về công tác PCCC: (1) Phối hợp với Văn phòng Viện Hàn lâm, Ban Kế hoạch – Tài chính để thực hiện việc kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng trang thiết bị PCCC các đơn vị và căn cứ vào các quy định của Nhà nước về PCCC, phẩn bổ kinh phí sửa chữa, mua sắm thiết bị PCCC năm 2018 cho từng cơ sở nhà đất và từng đơn bị đảm bảo theo đúng chủ trương đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả ; (2) Phối hợp với Cảnh sát PCCC nơi có trụ sở của cơ quan tọa lạc hướng dẫn Ban chỉ huy PCCC các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm hoàn thiện Hồ sơ quản lý về PCCC theo quy định của Luật PCCC năm 2013 và các văn bản mới của Nhà nước về công tác PCCC; (3) Phối hợp với Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội huấn luyện nghiệp vụ, cấp giấy chứng chỉ nghiệp vụ cho đội viên nòng cốt Đội chữa cháy cơ sở các đơn vị trực thuộc; (4) Các đơn vị cần xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm công tác tự kiểm tra an toàn về PCCC.

Về công tác quân sự: (1) Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm chủ động xây dựng các kế hoạch về công tác quân sự, quốc phòng của Viện Hàn lâm năm 2018 để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của cơ quan; (2) Tiếp tục đổi mới về hình thức, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; (3) Chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3 của Viện Hàn lâm năm 2018; (4) Chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn có trụ sở cơ quan, xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối cơ quan; (5) Lãnh đạo, chỉ đạo và động viên toàn thể cán bộ, viên chức của Viện Hàn lâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn; nghiên cứu khoa học, phục vụ nghiên cứu khoa học gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ cơ quan an toàn tuyệt đối, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ góp phần hoàn thiện báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ nhằm thực hiện công tác quốc phòng, PCCC đạt chất lượng và hiệu quả cao trong năm 2018.

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh đã trao Quyết định về việc kiện toàn cán bộ Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng và PCCC của Viện Hàn lâm

Tại Hội nghị, Thay mặt Ban chỉ huy Quân sự và Ban PCCC Viện Hàn lâm, PGS.TS. Đặng Nguyên Anh đã trao Quyết định số 4366/QĐ-BQP về việc kiện toàn cán bộ Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, miễn nhiệm đ/c Võ Xuân Vinh, Chính trị viên Phó Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm và bổ nhiệm đ/c Phạm Quang Linh, Bí thư Đoàn TNCSHCM Viện Hàn lâm giữ chức vụ Chính trị viên Phó Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2017.

Kết thúc Hội nghị, Ban chỉ huy Quân sự và Ban PCCC Viện Hàn lâm đã tặng Giấy khen cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quân sự và PCCC năm 2017.

Nguyễn Thu Trang

 

 

Các tin đã đưa ngày: