Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - phòng cháy chữa cháy năm 2018

26/12/2018

Chiều ngày 25/12/2018, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2018. Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc tổng kết, đánh giá công tác quốc phòng, an ninh - PCCC, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

TS. Đặng Xuân Thanh Phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Lãnh đạo Viện Hàn lâm có TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng Ban PCCC Viện Hàn lâm. Về phía khách mời có đồng chí Tống Minh Sơn, cán bộ phụ trách địa bàn về công tác PCCC, Công an quận Ba Đình; Trung tá Nguyễn Thành Long, Phó Tham mưu trưởng, Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình cùng sự có mặt của các đồng chí đại diện Văn phòng và các Ban tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm; đại diện công đoàn, đoàn thanh niên; các đồng chí đến từ Ban chỉ huy quân sự, Ban chỉ huy PCCC; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Trình bày báo cáo tổng kết, TS. Đỗ Hữu Phương, Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự, Phó chỉ huy Ban chỉ huy PCCC Viện Hàn lâm đã báo cáo hai nội dung công tác, trong đó nhấn mạnh: Về công tác quốc phòng, trong năm 2018 Ban Chỉ huy quân sự của Viện Hàn lâm đã tham mưu cho Chủ tịch Viện tổ chức thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng theo quy định, trách nhiệm được phân cấp trong quản lý chỉ đạo hoạt động quân sự, quốc phòng tại các cơ quan đơn vị; Thành lập và kiện toàn được 15 Ban chỉ huy quân sự tại các đơn vị trực thuộc; Phối hợp với các đơn vị của Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội và Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình mở được 01 lớp tập huấn cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy tự vệ và cán bộ làm công tác đối ngoại các đơn vị trực thuộc về các vấn đề liên quan đến tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có liên quan; Thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ phụ trách triển khai các hoạt động trọng tâm về công tác quốc phòng, an ninh tại đơn vị.

Bên cạnh đó Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm cũng luôn chú trọng công tác bồi dưỡng chính trị, năm qua đã có 05 đồng chí được cử đi đào tạo bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Thông qua việc lồng ghép với các hoạt động Đảng, đoàn thể, hành chính và hoạt động chuyên môn Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm, hiệu quả nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, viên chức, người lao động thuộc các đối tượng; Công tác dự bị động viên, tuyển nghĩa vụ quân sự cũng được thực hiện nghiêm, đồng bộ, đúng thời gian đăng kí theo luật định. Theo đó, đã có 9 sĩ quan dự bị, 10 quân nhân dự bị hạng I, 20 quân nhân dự bị hạng II, thực hiện lệnh điều động 03 sĩ quan dự bị, 04 quân nhân dự bị hạng I, hạng II đi huấn luyện, giúp Viện Hàn lâm thực hiện tốt chỉ tiêu động viên năm 2018.

Về công tác PCCC, kết quả đạt được cũng được ghi nhận trên nhiều phương diện: Trong công tác chỉ đạo, Ban chỉ huy PCCC đã thực hiện đúng quy định phân cấp trách nhiệm trong quản lý hoạt động PCCC của cơ quan theo đúng Quy chế hoạt động PCCC của Viện Hàn lâm, nhất là xác định thẩm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, chỉ đạo hoạt động PCCC, trong phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động PCCC tại các đơn vị; Chủ động kiện toàn Ban chỉ huy PCCC và đội chữa cháy cơ sở tại các đơn vị phù hợp với thực tiễn hoạt động; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện phương án chữa cháy tại chỗ thông qua việc phối hợp với cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội và Trường Đại học PCCC - Bộ Công an tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC, cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ cho 190 đồng chí. Kết quả huấn luyện đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt chủ trương lấy phòng ngừa là chính trong công tác PCCC; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc và giám sát chặt chẽ công tác PCCC tại các đơn vị nhằm hạn chế các vi phạm về an toàn cháy nổ, trong việc sử dụng nguồn điện; kiểm tra, thay thế các trang thiết bị PCCC một các hiệu quả, thiết thực nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí cho hoạt động PCCC theo đúng quy định của nhà nước…

TS. Đỗ Hữu Phương báo cáo tổng kết công tác năm 2018

Toàn cảnh Hội nghị

Các ý kiến phát biểu, trao đổi đều nhất trí cao với dự thảo Báo cáo tổng kết. Thông qua các trao đổi về tình hình thực tế đã diễn biến tại các đơn vị trong năm 2018, các đại biểu cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm và những khó khăn còn gặp phải trên cả hai mảng công tác. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến những vấn đề liên quan đến nguồn lực tài chính, con người và những đặc thù riêng của đơn vị có ảnh hưởng đến chất lượng hai mảng công tác này.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, TS. Đặng Xuân Thanh đã đánh giá cao kết quả đạt được của hai nội dung công việc mà Ban chỉ huy quân sự và Ban chỉ huy PCCC Viên Hàn lâm đã đạt được. Đồng thời, khuyến nghị hai Ban chỉ huy tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và động viên toàn thể cán bộ, viên chức của Viện Hàn lâm thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, phục vụ nghiên cứu khoa học gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, PCCC, bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, TS. Đỗ Hữu Phương cũng công bố Quyết định số 2365/QĐ-KHXH ngày 24/12/2018 của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PCCC Viện Hàn lâm tặng giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ PCCC năm 2018; Quyết định số 2366/QĐ-KHXH ngày 24/12/2018 của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm tặng giấy khen cho 07 tập thể và 21 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018./.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: