Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đề án Văn hóa Ốc Eo Nam Bộ

26/02/2019

Chiều ngày 25/2/2019, tại hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đề án Văn hóa Ốc Eo Nam Bộ (Đề án).

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm - Chủ nhiệm Đề án; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm - Phó Chủ nhiệm Đề án; PGS.TS. Bùi Chí Hoàng, Phó Chủ nhiệm Đề án cùng sự có mặt của đông đủ các đồng chí là thành viên của Đề án và đại diện các đơn vị trúng thầu thực hiện các gói thầu phục vụ Đề án.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã đặc biệt nhấn mạnh đến giá trị di sản của văn hóa Óc Eo và vai trò quan trọng của Đề án trong việc nghiên cứu một cách tổng thể, toàn diện nhằm phục dựng lại một cách đầy đủ nhất một nền văn hóa khảo cổ có nguồn gốc bản địa, với tư cách là cơ sở văn hóa vật chất của một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á; khẳng định vị trí của vùng đất này là một bộ phận lãnh thổ được cộng đồng cư dân Nam Bộ khai phá, giữ gìn và bảo vệ trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam.

PGS.TS. Bùi Chí Hoàng cho biết: Giá trị di sản của văn hóa Óc Eo là rất lớn, nhưng chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn diện. Do đó, việc tiến hành các hoạt động điều tra, khai quật, nghiên cứu khảo cổ văn hóa Óc Eo là một trong những hoạt đồng rất cần thiết, cần làm ngay nhằm cung cấp tư liệu hoàn chỉnh; đề xuất các cấp độ bảo tồn, góp phần gìn giữ di sản văn hóa quan trọng của dân tộc.

Theo đánh giá chung của các nhà khoa học, khối lượng tư liệu về di tích và di vật văn hóa Óc Eo đã có là rất đồ sộ nhưng lại rời rạc và chưa được quy chuẩn. Việc thu thập, lưu trữ, xử lý, quản lý, chia sẻ tư liệu – tài liệu về văn hóa Óc Eo đang đứng trước những khó khăn và thách thức nhất định: các tư liệu, bản đồ, hiện vật… còn phân tán ở nhiều nơi, chủ yếu được lưu trữ thủ công, số hóa đơn giản, quy trình tin học hóa công tác tư liệu – tài liệu chưa được chuẩn hóa và đồng bộ, chưa có các công cụ số hóa, thu thập, xử lý, xây dựng cơ sở dữ liệu theo quy chuẩn, công cụ bản đồ số vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu đặt ra…Vì vậy, các nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đề án Văn hóa Ốc Eo Nam Bộ đã được các đại biểu tập trung thảo luận nhất là về tiến độ của các gói thầu: (1). Cung cấp tư liệu phục vụ Radar xuyên đất khu di tích Óc Eo – Ba Thê (thi công gói thầu “Radar xuyên đất (đo đạc khảo sát đị vật lý khu di tích Óc Eo – Ba Thê) do Viện Địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) thực hiện và (2). Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho các khu di tích quan trọng trong văn hóa Óc Eo Nam Bộ (do công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hải Hòa) thực hiện.

PGS.TS. Bùi Chí Hoàng, Phó Chủ nhiệm Đề án phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Qua các trao đổi liên quan đến một số những vướng mắc còn tồn tại trong quá trình giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng do yếu tố thời tiết…, các bên đã cùng nhau thống nhất về các hoạt động chung nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng các hoạt động phục vụ Đề án. Dự kiến đến tháng 9/2019, hoạt động chỉnh lý sơ bộ, lập hồ sơ tư liệu, hệ thống hóa tư liệu di tích/di vật, báo cáo kết quả khai quật sẽ được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Qua đó, các giải pháp về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản/di tích sẽ được gửi tới Ban quản lý Đề án và Hội đồng khoa học Viện Hàn lâm; các hợp phần hoàn thiện các sản phẩm thuộc gói thầu sẽ được triển khai hoàn thiện trong năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ cho phép.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: