Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Chuỗi sự kiện trao đổi học thuật và chia sẻ về ý tưởng "Nền Kinh tế vì Con người"

16/06/2019

Trong hai ngày 13-14/06/2019, Trung tâm Phân tích Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp cùng với tổ chức Oxfam tại Việt Nam tiến hành chuỗi sự kiện trao đổi học thuật và chia sẻ về ý tưởng "Nền Kinh tế Vì Con Người" tại trụ sở Viện Hàn lâm, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội; tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế Quốc dân.

TS. Max Lawson, Trưởng ban Chính sách, Oxfarm Toàn cầu <br> thuyết trình tại Hội thảo   TS. Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm Phân tích Dự báo <br> thuyết trình tại Hội thảo

Đây là chuỗi hoạt động sự kiện tiếp theo Hội thảo "Nền Kinh tế vì Con nggười - Việt Nam tầm nhìn 2030" ngày 23/01/2019 - lần đầu tiên giới thiệu ý tưởng nghiên cứu trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm và tổ chức Oxfam tại Việt Nam. Chuỗi sự kiện này đánh dấu Giai đoạn 1 của Chương trình hợp tác nghiên cứu giữa 2 tổ chức. Giai đoạn 1 tập trung việc đánh giá hiện trạng Nền Kinh tế Vì Con Người ở Việt Nam với số liệu cập nhật và tổng hợp các kinh nghiệm quốc tế.

TS. Andrew Wells-Dang, Chuyên gia Quốc tế, Oxfarm Việt Nam <br> thuyết trình tại Tọa đàm  

Hội thảo "Nền Kinh tế Vì Con Người tại Việt Nam - Đánh giá Hiện trạng và Dự báo Tương lai" được tổ chức sáng ngày 13/6/2019 tại Viện Hàn lâm tập trung thảo luận kỹ thuật với các nhà nghiên cứu. Cùng ngày, với sự phối hợp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhóm nghiên cứu tổ chức buổi Tọa đàm "Nền Kinh tế Vì Con người - Việt Nam tầm nhìn 2030" mở rộng cuộc trao đổi với nhóm các đại biểu địa phương, các học viên khối kinh tế, khối lãnh đạo học của Học Viện. Phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân, nhóm nghiên cứu tổ chức buổi Tọa đàm cùng chủ đề này để chia sẻ và mở rộng thảo luận hơn nữa tới các giảng viên và sinh viên đại học.

Với sự tham gia của hơn 200 đại biểu, đặc biệt với bài chia sẻ về kinh nghiệm quốc tế của TS. Max Lawson, Trưởng ban Chính sách của tổ chức Oxfam Toàn cầu, các bài phân tích về Việt Nam của TS. Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm và TS. Andrew Dang, Oxfam tại Việt Nam, chuỗi sự kiện trao đổi khoa học này đã giúp đẩy mạnh thảo luận về Nền Kinh tế vì Con người trong bối cảnh của Việt Nam. Các thảo luận xoay quanh các ý tưởng tập trung Vì Con người – hướng tới một nền kinh tế đem lại lợi ích cho đa số chứ không chỉ tập trung dành cho một số ít người và quan tâm đến sự tham gia của đông đảo mọi tầng lớp người dân. Nền kinh tế Vì Con người sẽ không hướng sự tập trung vì lợi nhuận, nên việc đo lường không nên giới hạn bởi thước đo GDP mà cần nhiều thước đo chất lượng về tăng trưởng và bất bình đẳng. Nhóm nghiên cứu đã nhận được rất nhiều ý kiến chia sẻ, tán đồng và chất vấn về việc phát triển góc nhìn mới, mở rộng hơn trên nền tảng tăng trưởng bao trùm, gia tăng sự tham gia, đóng góp và hưởng lợi từ tăng trưởng của mọi nhóm dân cư, chú trọng vấn đề bất bình đẳng cơ hội, hệ thống thuế tiến bộ, sự đóng góp của hoạt động chăm sóc gia đình không được trả công...

Toàn cảnh Tọa đàm tại Học viện Chính trị Quốc gia <br> Hồ Chí Minh   Nhóm nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tại buổi Tọa đàm <br>

Chuỗi sự kiện trao đổi học thuật này giúp nhóm nghiên cứu chỉnh sửa các kết quả nghiên cứu ban đầu, tiến hành thực hiện nghiên cứu Giai đoạn 2 - tập trung vào việc thu thập dữ liệu, phân tích sâu hơn đối với các chủ đề được nhấn mạnh trong Giai đoạn 1. Báo cáo Chính sách và Báo cáo kỹ thuật được dự kiến công bố vào cuối năm 2019.

Hồng Nhung

 

Các tin đã đưa ngày: