Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (28/12/2019)

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị vinh dự được đón tiếp: đồng chí Lê Quang Thành, Vụ trưởng Vụ Khoa học xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Vũ Bắc Công, Phó Vụ trưởng Vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; GS.TSKH. Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công An.

Hội nghị Thông báo Văn hóa năm 2019 với chủ đề “Những vấn đề văn hóa mới trong xã hội Việt Nam đương đại” (18/12/2019)

Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị Thông báo Văn hóa năm 2019 với chủ đề “Những vấn đề văn hóa mới trong xã hội Việt Nam đương đại”.

Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng- phòng cháy chữa cháy năm 2019 (18/12/2019)

Chiều ngày 17/12/2019, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng- phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2019. Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc tổng kết, đánh giá công tác quốc phòng, an ninh – PCCC, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.
Các tin đã đưa ngày: