Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Vass - Hướng đến 60 năm

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia 50 năm xây dựng và phát triển (1953-2003)

23/11/2013

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu quá trình hoạt động của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) qua 50 năm xây dựng và phát triển (1953-2003).

Nội dung: xin xem ở file đính kèm.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: