Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 31 kết quả tìm được

Luật 23/2023/QH15 24/06/2023

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Luật 20/2023/QH15 22/06/2023

Giao dịch điện tử

Luật 21/2023/QH15 22/06/2023

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Luật 19/2023/QH15 20/06/2023

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Luật 18/2023/QH15 20/06/2023

Phòng thủ dân sự

Luật 15/2017/QH14 21/06/2017

Luật quản lý, sử dụng tài sản công