Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 23 kết quả tìm được

Luật 15/2017/QH14 21/06/2017

Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Luật 14/2017/QH14 20/06/2017

LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Luật 12/2017/QH14 20/06/2017

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13

Luật 10/2017/QH14 20/06/2017

LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

Luật 11/2017/QH14 20/06/2017

Luật trợ giúp pháp lý

Luật 07/2017/QH14 19/06/2017

Luật chuyển giao công nghệ