Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 29 kết quả tìm được

Nghị quyết 107/NQ-CP 18/07/2023

Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tỏ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục

Nghị quyết 96/2023/QH15 30/06/2023

Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Nghị quyết 92/2023/QH15 30/06/2023

Về chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa – kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết 98/2023/QH15 24/06/2023

Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết 100/2023/QH15 24/06/2023

Về hoạt động chất vấn tại kỳ hợp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Nghị quyết 99/2023/QH15 24/06/2023

Giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng

Nghị quyết 97/2023/QH15 24/06/2023

Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Nghị quyết 101/2023/QH15 24/06/2023

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Nghị quyết 95/2023/QH15 22/06/2023

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”

Nghị quyết 93/2023/QH15 22/06/2023

Về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia