Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 14 kết quả tìm được

Nghị quyết 01/2021/ UBTVQH15 01/09/2021

Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022

Nghị quyết 50/NQ-CP 14/04/2020

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nghị quyết 42/2017/QH14 21/06/2017

Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Nghị quyết 43/2017/QH14 21/06/2017

Nghị quyết về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020

Nghị quyết 44/2017/QH14 21/06/2017

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết 45/2017/QH14 21/06/2017

Nghị quyết Thành lập đoàn giám sát “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2016”

Nghị quyết 41/2017/QH14 20/06/2017

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ , tạm giam số 94/2015/QH13

Nghị quyết 36/2017/QH14 19/06/2017

Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

Nghị quyết 37/2017/QH14 19/06/2017

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015

Nghị quyết 38/2017/QH14 19/06/2017

Về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần