Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 2 kết quả tìm được

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV 21/01/2021

Về chính sách tinh giản biên chế

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH 16/12/2019

Hợp nhất Luật Viên chức