Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 2 kết quả tìm được

Báo cáo 188/BC-TCTK 29/08/2022

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022

Báo cáo 105/BC-BTTTT 29/07/2022

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025