Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 34 kết quả tìm được

Quyết định 1080/QĐ-BTTTT 21/06/2023

Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Công văn 4946/BTTTT-CĐSQG 04/10/2022

V/v hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

Thông tư 13/2022/TT-BTTTT 26/08/2022

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

Báo cáo 105/BC-BTTTT 29/07/2022

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

Thông tư 08/2022/TT-BTTTT 30/06/2022

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin

Thông tư 24/2021 /TT-BTTTT 27/12/2021

Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thông tư 17/2021/TT-BTTTT 30/11/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 11/2015/TT-BTTTT ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuấn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp

Quyết định 1405 /QĐ-BTTTT 11/09/2021

Ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 (Phiên bản 1.1)

Thông tư 45/2020/TT-BTTTT 31/12/2020

Ban hành Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông

Thông tư 29/2020/TT-BTTTT 28/10/2020

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin