Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 5 kết quả tìm được

Thông tư 30/2016/TT-BTNMT 12/10/2016

Về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu

Công văn 1258/BTNMT-KH 08/04/2016

Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2017 của các Bộ, ngành

Công văn 1029/BTNMT-KH 30/03/2015

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2016 của các bộ, ngành

Công văn 1045/ BTNMT-KH 06/04/2012

Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 1045/ BTNMT-KH ngày 6 tháng 4 năm 2012 về việc Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2013 của các Bộ, ngành

Công văn 1905/BTNMT-KH 31/05/2011

Công văn số 1905/BTNMT-KH ngày 31/05/2011 về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2012 của các Bộ, ngành