Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 5 kết quả tìm được

Công văn 4041/BKHĐT-TH 27/06/2014

Đính chính khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Công văn 3978/BKHĐT-TH 24/06/2014

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Công văn 3979/BKHĐT-TH 24/06/2014

Lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015

Công văn 4731/BKHĐT-TCTT 09/07/2013

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014

Công văn 4106/BKHĐT-TH 24/06/2011

Công văn số 4106/BKHĐT-TH ngày 24/06/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012