Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 1 kết quả tìm được

Quyết định 1202/QĐ-KTNN 01/11/2013

Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ công tác của các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước