Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 1 kết quả tìm được

Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 23/01/2014

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ