Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 2 kết quả tìm được

Nghị quyết 01/2021/ UBTVQH15 01/09/2021

Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022

Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13 08/03/2016

Pháp lệnh Quản lý thị trường