Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 1 kết quả tìm được

Công văn 1493/BHXH-CSYT 31/05/2021

Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSS-ID để KCB BHYT