Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 3 kết quả tìm được

Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL 04/08/2022

Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin

Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL 01/07/2022

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện

Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL 22/12/2021

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa