Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành

Thông tư 45/2020/TT-BTTTT 31/12/2020

Ban hành Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông

Thông tư 02/2019/TT-BTTTT 08/03/2019

Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Nghị định 72/2015/NĐ-CP 07/09/2015

Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Quyết định 1722/QĐ-TTg 03/11/2020

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng

Quyết định 1178/QĐ-TTg 04/08/2020

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế

Thông tư 03/2016/TT-BNG 30/06/2016

Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

Nghị định 94/2015/NĐ-CP 16/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Nghị định 136/2007/NĐ-CP 17/08/2007

Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam

Quyết định 58/2012/QĐ-TTg 24/12/2012

Về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Quyết định 06/2020/QĐ-TTg 21/02/2020

Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam