Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
Chỉ thị 922/CT-TTg 15/06/2011
Trích yếu Chỉ thị số 922/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
Số, ký hiệu 922/CT-TTg Ngày ban hành 15/06/2011
Loại văn bản Chỉ thị
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Chức danh Thủ tướng chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Ngày có hiệu lực 15/06/2011
File đính kèm