Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
Công văn 4106/BKHĐT-TH 24/06/2011
Trích yếu Công văn số 4106/BKHĐT-TH ngày 24/06/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
Số, ký hiệu 4106/BKHĐT-TH Ngày ban hành 24/06/2011
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Võ Hồng Phúc
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Ngày có hiệu lực 24/06/2011
File đính kèm