Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
Chỉ thị 19/CT-TTg 18/06/2012
Trích yếu Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/06/2012 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015
Số, ký hiệu 19/CT-TTg Ngày ban hành 18/06/2012
Loại văn bản Chỉ thị
Cơ quan ban hành Chính phủ
Chức danh Thủ tướng
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Ngày có hiệu lực 18/06/2012
File đính kèm