Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
Dự thảo 01/2003/NĐ-CP 11/03/2013
Trích yếu Nghị định Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Số, ký hiệu 01/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 11/03/2013
Loại văn bản Dự thảo
Cơ quan ban hành
Chức danh
Người ký
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Ngày có hiệu lực 11/03/2013
File đính kèm