Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
Thông tư liên tịch 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH 21/05/2013
Trích yếu Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án 3 và Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015
Số, ký hiệu 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH Ngày ban hành 21/05/2013
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Nguyễn Thị Minh - Nguyễn Trọng Đàm
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Ngày có hiệu lực 05/07/2013
File đính kèm