Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
Chỉ thị 14/CT-TTg 28/06/2013
Trích yếu Về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ
Số, ký hiệu 14/CT-TTg Ngày ban hành 28/06/2013
Loại văn bản Chỉ thị
Cơ quan ban hành Chính phủ
Chức danh Thủ tướng
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Ngày có hiệu lực 28/06/2013
File đính kèm