Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
Thông tư 199/2013/TT-BTC 20/12/2013
Trích yếu Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Số, ký hiệu 199/2013/TT-BTC Ngày ban hành 20/12/2013
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Nguyễn Công Nghiệp
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Ngày có hiệu lực 01/01/2014
File đính kèm