Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
Thông tư 04/2014/TT-BTC 02/01/2014
Trích yếu Quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước
Số, ký hiệu 04/2014/TT-BTC Ngày ban hành 02/01/2014
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Phạm Sỹ Danh
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Ngày có hiệu lực 14/02/2014
File đính kèm