Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
Chỉ thị 11/CT-TTg 29/05/2015
Trích yếu Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Số, ký hiệu 11/CT-TTg Ngày ban hành 29/05/2015
Loại văn bản Chỉ thị
Cơ quan ban hành Chính phủ
Chức danh Thủ tướng
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Ngày có hiệu lực 29/05/2015
File đính kèm