Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
Công văn 5991/VPCP-TCCV 30/07/2015
Trích yếu Bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Số, ký hiệu 5991/VPCP-TCCV Ngày ban hành 30/07/2015
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Chức danh Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Người ký Nguyễn Văn Nên
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Ngày có hiệu lực 30/07/2015
File đính kèm