Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
Chỉ thị 21/CT-TTg 02/06/2016
Trích yếu Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Số, ký hiệu 21/CT-TTg Ngày ban hành 02/06/2016
Loại văn bản Chỉ thị
Cơ quan ban hành Chính phủ
Chức danh Thủ tướng
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Ngày có hiệu lực 02/06/2016
File đính kèm