Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
Chỉ thị Số 13/CT-TTg 24/05/2018
Trích yếu Chỉ thị về xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Số, ký hiệu Số 13/CT-TTg Ngày ban hành 24/05/2018
Loại văn bản Chỉ thị
Cơ quan ban hành
Chức danh Thủ tướng
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Ngày có hiệu lực 24/05/2018
File đính kèm