Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
Quyết định 411/QĐ-TTg 31/03/2022
Trích yếu Phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số, ký hiệu 411/QĐ-TTg Ngày ban hành 31/03/2022
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành
Chức danh Phó Thủ tướng
Người ký Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 31/03/2022
File đính kèm