Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
Báo cáo 188/BC-TCTK 29/08/2022
Trích yếu Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022
Số, ký hiệu 188/BC-TCTK Ngày ban hành 29/08/2022
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan ban hành Tổng Cục Thống Kê
Chức danh Tổng Cục trưởng
Người ký Nguyễn Thị Hương
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 29/08/2022
File đính kèm