Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
Nghị định 108/2022/NĐ-CP 28/12/2022
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Số, ký hiệu 108/2022/NĐ-CP Ngày ban hành 28/12/2022
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Chức danh
Người ký Phạm Bình Minh
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 01/01/2023
File đính kèm