Tạp chí Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam
Chính sách phát triển vùng ở Việt Nam

Chính sách phát triển vùng ở Việt Nam

Chuyên đề: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Năm 2018

Số 1

Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ  ở Việt Nam hiện nay

Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Chuyên đề: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Năm 2018

Số 1

Niềm tin xã hội: từ nghiên cứu đến thực tiễn

Niềm tin xã hội: từ nghiên cứu đến thực tiễn

Chuyên đề: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Năm 2018

Số 5

Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: điểm nghẽn và định hướng giải pháp

Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: điểm nghẽn và định hướng giải pháp

Chuyên đề: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Năm 2018

Số 5

Khoa học xã hội miền Trung

Khoa học xã hội miền Trung

Phó tổng biên tập: PGS.TS. Hà Đình Thành   

Chuyên đề: Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Số 3

Trụ sở tòa soạn: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

ISSN: 1859-2635