Tạp chí Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam
Khoa học xã hội miền Trung

Khoa học xã hội miền Trung

Phó tổng biên tập: PGS.TS. Hà Đình Thành   

Chuyên đề: Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Số 3

Trụ sở tòa soạn: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

ISSN: 1859-2635