Tin Hành chính - Tổ chức
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

GS.TS. Phạm Xuân Nam trả lời phỏng vấn Đại Đoàn Kết nhân sự kiện Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2012/NĐ-CP về Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (04/03/2013)

Nhân sự kiện Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại Đoàn Kết đã phỏng vấn GS.TS. Phạm Xuân Nam, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)
Phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Lễ công bố Nghị định số 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Lễ công bố Nghị định số 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (22/02/2013)

Phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Lễ công bố Nghị định số 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Lễ chúc mừng các nhà khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011 và năm 2012

Lễ chúc mừng các nhà khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011 và năm 2012 (19/02/2013)

Ngày 07 tháng 02 năm 2013, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ chúc mừng các nhà khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011 và năm 2012.

Toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (07/02/2013)

Theo Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, ngày 2/1/2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Viện Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo này.
Ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Báo cáo phát triển con người 2013 giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Tổng cục Thống kê

Ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Báo cáo phát triển con người 2013 giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Tổng cục Thống kê (19/01/2013)

Chiều ngày 17 tháng 1 năm 2013, tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác thực hiện Báo cáo phát triển con người 2013 với Tổng cục Thống kê.
Hội nghị Giao ban Quốc phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2013

Hội nghị Giao ban Quốc phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2013 (17/01/2013)

Ngày 15/1/2013, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Giao ban Quốc phòng năm 2013. Hội nghị do Ban Chỉ huy quân sự Viện chủ trì với sự tham gia của toàn thể cán bộ làm công tác quân sự, quốc phòng tại các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Nghị định 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (01/01/2013)

Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2012/NĐ-CP qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Hội nghị lãnh đạo chủ chốt của Viện Khoa học xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Nghị định 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hội nghị lãnh đạo chủ chốt của Viện Khoa học xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Nghị định 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (01/01/2013)

Chiều 28/12/2012, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã triệu tập hội nghị lãnh đạo chủ chốt của Viện Khoa học xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Nghị định 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thăm và làm việc với Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thăm và làm việc với Viện Khoa học xã hội Việt Nam (24/12/2012)

Ngày 20 tháng 12 năm 2012, Đồng chí Bùi Quang Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tới thăm và làm việc với Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2012

Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2012 (18/12/2012)

Ngày 14/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2012.
Các tin đã đưa ngày: