Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam gửi thư chúc mừng nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam gửi thư chúc mừng nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

17/05/2022

Ngày 17/5/2022, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới các nhà khoa học, cán bộ công chức, viên chức, người lao động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Chi tiết file kèm theo.

Trân trọng!

 

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: