Chủ tịch Viện Hàn lâm, TS. Phan Chí Hiếu làm việc với Trung tâm ứng dụng CNTT về thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chuyển đổi số
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Chủ tịch Viện Hàn lâm, TS. Phan Chí Hiếu làm việc với Trung tâm ứng dụng CNTT về thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chuyển đổi số

13/03/2023

Sáng ngày 9/3/2023, tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, TS. Phan Chí Hiếu đã có buổi làm việc với Trung tâm Ứng dụng CNTT về việc thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin và phát triển chuyển đổi số. Tham gia buổi làm việc còn có sự hiện diện của TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, đồng chí Ngô Tiến Phát – Đại diện Ban Tổ chức Cán Bộ; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Đại diện Văn phòng Viện Hàn lâm; đồng chí Phạm Sĩ An – Đại diện Ban Kế hoạch – Tài Chính cùng sự có mặt của đông đủ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức Trung tâm Ứng dụng CNTT.

TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại buổi làm việc với Trung tâm Ứng dụng CNTT

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Khoát, Phó Giám đốc Trug tâm Ứng dụng CNTT đã báo cáo tổng quan về các mặt hoạt động chuyên môn của Trung tâm Ứng dụng CNTT, trong đó nhấn mạnh về việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chung của Viện Hàn lâm cũng như những vấn đề cần triển khai trong phát triển hoạt động chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng, kế hoạch phát triển các phần mềm dùng chung; xây dựng các hệ cơ sở dữ liệu về khoa học xã hội và nhân văn và phát triển nội dung trên Cổng thông tin Viện Hàn lâm.

Thông qua các mảng hoạt động chính mà Trung tâm Ứng dụng CNTT đã và đang thực hiện trong hơn 12 năm kể từ ngày thành lập (29/12/2009), Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Khoát đã chia sẻ những kết quả mà Trung tâm Ứng dụng CNTT đã đạt được cũng như những khó khăn còn tồn tại trong quá trình thực hiện ứng dụng CNTT; nhấn mạnh vào định hướng phát triển Cổng thông tin Viện Hàn lâm và hoạt động chuyển đổi số mà Viện Hàn lâm đang thực hiện trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

TS. Nguyễn Bùi Nam, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT phát biểu tại buổi làm việc

Những khó khăn còn tồn tại mà Trung tâm Ứng dụng CNTT đang phải đối mặt ngoài việc liên quan đến hạ tầng kĩ thuật được đầu tư, kế thừa từ những năm 2004 - 2006 tức là đã gần 20 năm (kể từ giai đoạn đầu tư theo Dự án 112 - chính phủ điện tử) hầu hết các thiết bị đều đang trong giai đoạn hết khấu hao còn liên quan đến việc thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn về công nghệ thông tin và báo chí cũng như nguồn tài chính dành cho phát triển ứng dụng CNTT còn rất hạn hẹp hiện nay.

Với đặc thù là đơn vị phục vụ nghiên cứu, Trung tâm Ứng dụng CNTT hiện là đơn vị đầu mối chính trong việc tham mưu và triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT tại Viện Hàn lâm như cung cấp phần mềm dùng chung trong hệ thống văn bản điều hành, các phần mềm liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ… và đặc biệt là những nội dung liên quan đến hạ tầng kĩ thuật và nội dung thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin Viện Hàn lâm tại địa chỉ: http://www.vass.gov.vn với 35 cổng thành viên. Hiện nay, Cổng thông tin là kênh tuyên truyền chính thức và duy nhất để Viện Hàn lâm thông tin các hoạt động nghiên cứu khoa học và phục vụ nghiên cứu khoa học trên cả hai site là tiếng Việt và tiếng Anh với hơn 400 bài viết mỗi năm.

TS. Nguyễn Xuân Khoát, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT tại buổi làm việc

Thông qua các ý kiến trao đổi trực tiếp từ các phòng chuyên môn liên quan, Chủ tịch Phan Chí Hiếu đã đánh giá cao những nỗ lực mà Trung tâm Ứng dụng CNTT đã và đang thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ rõ những chuyển biến cần đạt được trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Trung tâm Ứng dụng CNTT nói riêng và toàn Viện Hàn lâm nói chung trong thời gian tới. Chú trọng tới hiệu quả sử dụng các phần mềm dùng dung thông qua việc đánh giá thực trạng làm cơ sở cho việc đề xuất nâng cấp các phần mềm dùng chung; đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả chữ ký số, văn bản điều hành tác nghiệp; tái thiết lại việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong việc trao đổi công việc trong cơ quan. Đồng thời, có kế hoạch nâng cấp hệ thống máy chủ, đảm bảo độ thông suốt, an toàn an ninh mạng; Nghiên cứu xây dựng đề án nâng cấp Cổng thông tin Viện Hàn lâm thành Trang thông tin điện tử tổng hợp trình Lãnh đạo Viện Hàn lâm phê duyệt; Chú trọng tăng cường các bài viết tuyên truyền nâng cao nhận thức về đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ chuyên trách và phụ trách công nghệ thông tin trong các đơn vị thuộc và trực thuộc; Đẩy mạnh việc duy trì, phát triển nội dung trên trang thông tin điện tử của Viện nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho đông đảo bạn đọc, nhất là các nhà nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách.

Toàn cảnh buổi làm việc của lãnh đạo Viện Hàn lâm với Trung tâm Ứng dụng CNTT

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị tham gia cũng bày tỏ mong muốn Trung tâm Ứng dụng CNTT đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, nghiên cứu, nâng cấp hệ thống thư điện tử, tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu, đề xuất đầu tư trang thiết bị, đảm bảo an toàn thông tin; kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc và có các kiến nghị kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất; phát triển và đảm bảo hệ thống Hội nghị hội thảo trực tuyến; Các phần mềm dung chung cần có đánh giá định kì để báo cáo lãnh đạo Viện Hàn lâm. Tổ chức đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cát cứ, góp phần thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Viện Hàn lâm trong thời gian tới./.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: