Hội nghị Công bố Quyết định kiện toàn Lãnh đạo cấp Khoa, Phòng thuộc Học viện Khoa học xã hội
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị Công bố Quyết định kiện toàn Lãnh đạo cấp Khoa, Phòng thuộc Học viện Khoa học xã hội

16/07/2021

Triển khai Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Quyết định của Giám đốc Học viện Khoa học xã hội về kiện toàn lãnh đạo cấp khoa, phòng và tương đương thuộc Học viện Khoa học xã hội, sáng ngày 14/7/2021, tại Hội trường tầng 2, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định công tác cán bộ Học viện Khoa học xã hội (Học viện).

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Đỗ Hoài Nam, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam; Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Hội đồng Học viện và các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm là GS.TS. Đặng Nguyên Anh; TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận; TS. Phùng Ngọc Tấn, Quyền Trưởng ban Ban Tổ chức- Cán bộ; cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; đồng chí Ủy viên Hội đồng Học viện; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm và đại diện các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Học viện.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang trao Quyết định cho các tân Trưởng Khoa của Học viện KHXH
TS. Đặng Xuân Thanh trao Quyết định cho các tân Phó Trưởng khoa của Học viện KHXH

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, PGS.TS. Bùi Nhật Quang và TS. Đặng Xuân Thanh đã trao các Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về nhân sự lãnh đạo 09 Khoa của Học viện: Khoa Luật, Khoa Kinh tế học; Khoa Chính sách công; Khoa Triết học chính trị và tôn giáo; Khoa Dân tộc học, Nhân học, Sử học và Khảo cổ học; Khoa Xã hội học, Tâm lý và Công tác xã hội; Khoa Văn hóa và Ngôn ngữ học; Khoa Văn học, Hán Nôm; Khoa Khoa học quản lý.

PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Trưởng khoa Triết học, Chính trị học và Tôn giáo học phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, đại diện các Trưởng, Phó Khoa tại Học viện, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông và PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã giao nhiệm vụ quan trọng về lãnh đạo công tác đào tạo cho các đồng chí. Đây là vinh dự song cũng là trọng trách đầy thách thức đối với mỗi cá nhân các đồng chí. Những thách thức ấy xuất phát từ bối cảnh hiện nay, về sự chuyển biến về cấu trúc của Học viện với nhiều mục tiêu, chiến lược phát triển mới song song với đó là nhu cầu cao về công tác đào tạo của xã hội và cộng đồng; cũng như là sự cạnh tranh về đào tạo. Qua đó, các đồng chí nguyện cống hiến hết sức mình và thể hiện bằng những hành động thiết thực; đồng thời hiểu sâu sắc vị trí và vai trò của mình (Trưởng, Phó Khoa), phát huy mạnh mẽ tính kết nối giữa các bộ phận và đặc biệt là nỗ lực huy động lực lượng các nhà khoa học tại Viện Hàn lâm cùng tham gia vào quá trình đào tạo. Các đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Lãnh đạo Học viện; sự hỗ trợ, phối hợp giữa các phòng, ban và sự chia sẻ của các nhà khoa học để các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh trao Quyết định cho các viên chức quản lý Văn phòng, Phòng và Trung tâm, Học viện KHXH

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Học viện, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh đã trao các Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý cho 08 đơn vị giúp việc của Học viện, bao gồm: Văn phòng; Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Kế hoạch – Tài chính; Trung tâm Khảo thí đảm bảo chất lượng và thanh tra, đào tạo; Trung tâm Công nghệ thông tin – tư liệu- thư viện; Trung tâm đào tạo khoa học cơ bản; Tạp chí nhân lực Khoa học xã hội (Thư ký tòa soạn) và cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại Tp Hồ Chí Minh.

PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Học viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh nhấn mạnh, việc kiện toàn cán bộ lãnh đạo các Khoa, Phòng có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho thời kỳ phát triển mới của Học viện. Đồng thời, Phó giáo sư cũng trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm các ban chức năng, lãnh đạo đơn vị trực thuộc đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ Học viện triển khai công tác kiện toàn cán bộ. Qua đó, Phó Giám đốc phụ trách Học viện nhận thức sâu sắc được sứ mệnh của một cơ sở nghiên cứu kết hợp với đào tạo trong Viện Hàn lâm và những thách thức phải đối mặt, đó là:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mô hình gắn kết giữa nghiên cứu và đào tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả; cần huy động đầy đủ các nhà khoa học của Viện Hàn lâm tham gia đầy đủ vào tiến trình đào tạo ở trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ nhằm nâng cao trình độ, đào tạo lại cán bộ của Viện Hàn lâm.

Thứ hai, Học viện cùng với các Viện chuyên ngành, xây dựng chiến lược hợp tác với các Bộ/ Ngành, địa phương trên cả ba chức năng: nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố có tính chất thúc đẩy để triển khai kết quả nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách của Viện Hàn lâm thành các chính sách, quyết định tại Bộ/ Ngành, địa phương.

Thứ ba, xây dựng chiến lược về phát triển nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học xã hội để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực này trước hết của Viện Hàn lâm, ở các Bộ/ Ngành, địa phương, đặc biệt là các “vùng trũng” về Khoa học xã hội như các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, chuyên nghiệp, hiệu quả, chất lượng và minh bạch tại Học viện; Kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm những tiêu cực trong đào tạo.

PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh nguyện cống hiến hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới cũng như là phát huy truyền thống đào tạo của Viện Hàn lâm trong hơn nửa thế kỷ qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang nhấn mạnh đến vai trò, chức năng đào tạo của Học viện đối với Viện Hàn lâm và việc bổ nhiệm các đồng chí lãnh đạo viện kiêm nhiệm công tác đào tạo có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy mạnh tính kết nối công tác nghiên cứu với chức năng đào tạo và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học trực tiếp vào nhiệm vụ đào tạo của Học viện. Điều này khẳng định sâu sắc rằng, trách nhiệm đào tạo là nhiệm vụ chung không chỉ của Học viện mà cả các Viện nghiên cứu chuyên ngành cần tham gia trực tiếp vào công tác đào tạo, đóng góp vào sự phát triển chung của Học viện và Viện Hàn lâm.

Các tân Trưởng khoa chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Viện Hàn lâm và đại diện các thành viên của Hội đồng Học viện KHXH

Chủ tịch Bùi Nhật Quang mong rằng, các đồng chí tân Trưởng, Phó Khoa sẽ có trách nhiệm cao trong công tác tuyển sinh, đào tạo, đưa những kiến thức, kết quả nghiên cứu phục vụ cho công tác đào tạo. Đây là điểm nhấn tạo ra sự khác biệt trong công tác đào tạo tại Viện Hàn lâm, góp phần gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo hơn nữa trong thời gian tới. Phó Giáo sư Chủ tịch cũng mong muốn, các đồng chí tân Trưởng, Phó Khoa và các đồng chí quản lý các Phòng/ Trung tâm của Học viện sẽ chung tay đoàn kết, phối hợp chặt chẽ đạt kết quả cao, cung cấp cho xã hội dịch vụ đào tạo có chất lượng; phát huy truyền thống lịch sử tốt đẹp, góp sức xây dựng và phát triển Học viện và Viện Hàn lâm xứng tầm là cơ quan nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Theo đó, (1) tại Quyết định số 939/QĐ-KHXH, bổ nhiệm GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm giữ chức Trưởng khoa Xã hội học, tâm lý và công tác xã hội; (2) Quyết định số 937, bổ nhiệm PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Học viện kiêm giữ chức Trưởng Khoa Luật; (3) Quyết định số 941, bổ nhiệm PGS.TS. Hồ Việt Hạnh, Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội kiêm giữ chức Trưởng Khoa Chính sách công; (4) Quyết định số 942, bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học kiêm giữ chức Trưởng Khoa Triết học, Chính trị học và Tôn giáo học; (5) Quyết định số 944, bổ nhiệm PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam kiêm giữ chức Trưởng Khoa Kinh tế học; (6) Quyết định số 946, bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học kiêm giữ chức Trưởng Khoa Dân tộc học, Nhân học, Sử học và Khảo cổ học; (7) Quyết định số 948, bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa kiêm giữ chức Trưởng Khoa Văn hóa và Ngôn ngữ học; (8) Quyết định số 949, bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học kiêm giữ chức Trưởng Khoa Văn học, Hán Nôm; (9) Quyết định số 951, bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á kiêm giữ chức Trưởng Khoa Khoa học quản lý; (10) Quyết định số 953, bổ nhiệm PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng Viện KHXH vùng Nam Bộ, Phó Giám đốc Học viện kiêm Trưởng đại diện cơ sở Học viện KHXH tại Tp. Hồ Chí Minh;

(11) Quyết định số 943, bổ nhiệm PGS.TS. Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo kiêm giữ chức Phó Trưởng Khoa Triết học, Chính trị học và Tôn giáo học; (12) Quyết định số 947, bổ nhiệm PGS.TS. Bùi Minh Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành kiêm giữ chức Phó Trưởng Khoa Dân tộc học, Nhân học, Sử học và Khảo cổ học; (13) Quyết định số 950, bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Tuấn Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm kiêm giữ chức Phó Trưởng Khoa Văn học, Hán Nôm; (14) Quyết định số 592, bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu kiêm giữ chức Phó Trưởng Khoa Khoa học quản lý; (15) Quyết định số 938, bổ nhiệm TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật kiêm Phó Trưởng Khoa Luật; (16) Quyết định số 940, bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan, Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học kiêm giữ chức Phó Trưởng Khoa Xã hội học, tâm lý và công tác xã hội; (17) Quyết định số 945, bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á kiêm giữ chức Phó Trưởng Khoa Kinh tế học.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: