Đại hội Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Đại hội Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

30/07/2022

Chiều ngày 29/7/2022, tại Hội trường trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2027.

TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội

Về phía Lãnh đạo Viện Hàn lâm có TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo; PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; đại diện lãnh đạo các các ban chức năng và toàn thể 82 hội viên Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm.

Đồng chí đại tá Lê Minh Tiến, Phó Trưởng ban pháp luật Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Đồng chí Lê Quang Toán, Uỷ viên BCH Hội Cựu chiến binh Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, cụm trưởng cụm 3, khối Cựu chiến binh cơ quan bộ ngành Trung ương cũng đến dự với Đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoạt động đúng định hướng theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Hội CCB Việt Nam; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII - XIX của Đảng bộ Viện Hàn lâm và Nghị quyết Đại hội lần thứ III Hội CCB Viện Hàn lâm đề ra. Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm đã hoạt động tích cực, đúng hướng và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Hội đã động viên các Cựu chiến binh trong toàn Hội tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cơ quan, nhất là nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ quan, đơn vị, tích cực tham gia các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của cơ quan. Đóng góp tích cực vào việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tăng cường sức mạnh đoàn kết trong cơ quan, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cơ quan và trên địa bàn cơ quan toạ lạc. Hội đã tập hợp và phát huy sức mạnh của toàn thể hội viên, và các tổ chức Hội trong toàn Hội tích cực phấn đấu, đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Viện Hàn lâm, của Trung ương Hội CCB Việt Nam trong 05 năm qua. Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ trong cơ quan.Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2017–2022; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Đại hội lần thứ IV.

Trên tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm theo đúng quy định của Điều lệ của Hội Cựu chiến binh và trước yêu cầu phát triển của Viện Hàn lâm trong giai đoạn mới, các đại biểu tham dự Đại hội đã sôi nổi thảo luận, thẳng thắn, dân chủ đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp bao gồm: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể nhằm phát triển Viện Hàn lâm trong 5 năm 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX, nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm là tổ chức chính trị - xã hội, đóng góp vào việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tăng cường sức mạnh đoàn kết trong cơ quan, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cổ vũ, động viên toàn thể hội viên ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo sức ảnh hưởng lôi cuốn cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện Hàn lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Hữu Phương. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2017-2022 trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội Quang cảnh Đại hội <br>

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đề nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm nhiệm kỳ tới quan tâm tới một số nhiệm vụ: Một là, tổ chức Hội Cựu chiến binh cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò của tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy Viện Hàn lâm, các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc tăng cường sự lãnh đạo đối với các tổ chức chính trị, đoàn thể; Hai là, thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Hội, các hoạt động của Hội phải luôn gắn với việc thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, lấy chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu phấn đấu; đề cao tính kỷ luật, tính tự giác trong mọi hoạt động công tác; Ba là, các kế hoạch công tác của Hội cần phải thiết thực, cụ thể, gắn sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quan tâm đến đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên; Bốn là, cần đổi mới hoạt động công tác, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của từng hội viên, thực hiện phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, đấu tranh chống các quan điểm sai trái và các hiện tượng tiêu cực; ngăn ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, công thần, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của Viện Hàn lâm; Năm là, chủ động phối hợp với các đơn vị, quan tâm tạo điều kiện cho các Chi hội và hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, phát huy trí tuệ, khả năng trong công tác nghiên cứu, phục vụ nghiên cứu khoa học, đóng góp vào thành tích chung của Viện Hàn lâm; Sáu là, xây dựng tập thể Hội đoàn kết, thống nhất, hoạt động sáng tạo, đổi mới.

Theo đó, TS. Đặng Xuân Thanh hi vọng, với truyền thống anh dũng trong chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc của người chiến sĩ, với tinh thần vượt khó vươn lên của Cựu chiến binh Việt Nam nói chung, Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói riêng, Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu, nêu cao tinh thần tự lực, chủ động, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra.

Với tinh thần Cựu chiến binh Viện Hàn lâm phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”,  Đại hội đã tín nhiệm lựa chọn, bầu  07 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm khoá IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên trực tiếp.

TS. Đặng Xuân Thanh chụp ảnh cùng với Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là diễn đàn quan trọng để các cựu chiến binh Viện Hàn lâm phát biểu, thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027, nâng cao chất lượng công tác Hội, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức chính trị đồng hành với đồng hành với Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Viện Hàn lâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và tiếp tục đổi mới, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Đại hội giao cho Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 hoàn thiện Nghị quyết để ban hành; xây dựng chương trình và kế hoạch học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện.

 

Ban Biên tập

 

Các tin đã đưa ngày: