Hội nghị Giao ban công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị Giao ban công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

28/03/2023

Sáng ngày 28/3/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Phan Chí Hiếu phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Đặng Xuân Thanh và Nguyễn Đức Minh; Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập các tạp chí; Chánh văn phòng Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Viện Hàn lâm.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm và các Phó Chủ tịch </br>Đặng Xuân Thanh và Nguyễn Đức Minh chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Phan Chí Hiếu  cho biết, trong 03 tháng đầu năm mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Viện Hàn lâm đã hoàn thành tốt việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác. Công tác lập kế hoạch đã được các đơn vị thuộc, trực thuộc và các tổ chức đoàn thể của Viện Hàn lâm triển khai nghiêm túc và đồng bộ. Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đổi mới chế độ thông tin, báo cáo đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo điều hành. Ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của viên chức, người lao động tại nhiều đơn vị đã bước đầu có sự chuyển biến tích cực. Viện Hàn lâm tích cực, chủ động trong xử lý, khắc phục sai phạm, khuyết điểm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước. Đoàn kết nội bộ tiếp tục được củng cố, tăng cường. Chủ tịch Viện Hàn lâm yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm cần tập trung đánh giá và làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của Quý I từ đó có những giải pháp tháo gỡ kịp thời nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong Quý II và những Quý tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Đình Chúc, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo

Báo cáo tóm tắt các kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I năm 2023 và các nhiệm vụ trong tâm Quý II năm 2023 của Viện Hàn lâm do đ/c Nguyễn Đình Chúc, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm, trình bày cho thấy, Viện Hàn lâm đã tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng theo các kết luận thanh tra, kiểm tra và kiểm toán. Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ còn tồn đọng và các vấn đề mới phát sinh; Ưu tiên giải quyết những nhiệm vụ cấp bách, triển khai thực hiện các giải pháp căn cơ, đồng bộ; Duy trì chế độ giao ban thường kỳ, công khai lịch công tác hàng tuần của Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm và ban hành Kế hoạch công tác năm của từng đơn vị; Viện Hàn lâm tập trung tháo gỡ những khó khăn nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai 02 đề án Quốc gia do Viện Hàn lâm chủ trì là “Đề án Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo-Ba thê, Nền Chùa” “Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam”; Tổ chức thành công 02 Hội thảo khoa học: “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” và Hội thảo “Nâng cao vai trò toàn diện của Liên Hợp quốc và Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc trong bối cảnh thế giới và khu vực đầy biến động” được dư luận và giới chuyên môn đánh giá cao; Tập trung kiện toàn và sắp xếp lại tổ chức bộ máy trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 17/02/2023 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Viện Hàn lâm cũng ban hành một số văn bản chỉ đạo điều hành nhằm sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo đúng quy định của Nhà nước; Hoàn tất công tác kiện toàn, thành lập mới Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố, Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy Viện Hàn lâm và Hội đồng khoa học của một số đơn vị trực thuộc; Chỉ đạo Học viện Khoa học xã hội và các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn về đội ngũ giảng viên cơ hữu, Hội đồng khoa học, Ban Giám đốc tại Học Viện theo quy định của Luật Giáo dục đại học; Các mảng công tác khác như: quản lý tài chính, tài sản công và đầu tư xây dựng cơ bản, hoạt động hợp tác quốc tế, công tác hành chính quản trị, quân sự, quốc phòng và phòng cháy chữa cháy, cải cách hành chính và chuyển đổi số được tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra...

Toàn cảnh Hội nghị

Về nhiệm vụ trong Quý II/2023, Viện Hàn lâm tiếp tục chú trọng vào một số nội dung quan trọng sau:

Thứ nhất, tiếp tục xử lý khắc phục triệt để những sai phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước chỉ ra. Xây dựng môi trường công tác, môi trường học thuật lành mạnh, liêm chính.

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý của Viện Hàn lâm; Tiến hành rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc và trực thuộc theo Nghị định 108/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022. Tiến hành sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của các tạp chí theo Quyết định số 362/QĐ-TTg, ngày  03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai của các đề án trọng điểm cấp Nhà nước, các đề tài trọng điểm cấp Bộ; Nâng cao chất lượng và bảo đảm hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vấn chính sách; chú trọng nghiên cứu cơ bản, kết hợp với tư vấn chính sách và đào tạo.

Thứ tư, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học; Đảm bảo tiến độ triển khai của các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là “Dự án cải tạo, nâng cấp Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tại số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội”. Triển khai các công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động chào mừng tiến tới Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm

Thứ năm, khôi phục hoạt động tuyển sinh của Học viện Khoa học xã hội sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

Đồng chí Ngô Tiến Phát, Phó trưởng ban Ban tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Tiến Phát, Phó trưởng ban Ban tổ chức cán bộ trình bày và nhấn mạnh một số điểm chính: (i) Nghị định 108/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Viện Hàn  lâm; (ii) Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 17/2/2023 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Quyết định 236/QĐ-KHXH ngày 15/3/2023 của Chủ tịch viện Hàn lâm về việc thay đổi cơ quan chủ quản của tạp chí thuộc Viện Hàn lâm; (iii) Thông tin về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập viện Hàn lâm.

Đại diện lãnh đạo một số đơn vị phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác Quý I/2023, các đại biểu chia sẻ những vấn đề khó khăn vướng mắc trong việc triển khai một số nhiệm vụ đơn vị: (i) Khó khăn trong việc bổ nhiệm tổng biên tập và cơ chế chính sách của các tạp chí khi thực hiện Quyết định 236/QĐ-KHXH về việc thay đổi cơ quan chủ quản; (ii) Cơ chế, chính sách tuyển dụng, thu hút và giữ chân nhà khoa học, tránh chảy máu chất xám; (iii) Sớm có định biên về biên chế cho từng đơn vị; (iv) Cách tính KPI đối với các đơn vị hiện còn nhiều bất cập; (v) Khó khăn trong vấn đề nhận tài trợ quốc tế để thực hiện nghiên cứu...

Phát biểu kết luận Hội nghị,  Chủ tịch Phan Chí Hiếu ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân:

Về hạn chế: (i) Thực hiện các kết luận thanh tranh, kiểm tra, kiểm toán vẫn còn lúng túng và một số nội dung chưa đạt kết quả; (ii) Việc thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm; (iii) Còn một số vướng mắc trong việc rà soát chức năng, nhiệm vụ đặc biệt là đối với tạp chí triển khai tương đối chậm.

Về nguyên nhân: (i) Do có quá nhiều việc khó khăn còn tồn đọng, khi giải quyết sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của viên chức và người lao động; (ii) Việc sáp nhập tạp chí ảnh hưởng đến tâm tư nguyện vọng của từng vị trí việc làm; (iii). Phối hợp giữa các đơn vị còn lúng túng, chưa nhất quán; (iv) Quy trình thủ tục có nhiều việc còn chưa rõ, đôi khi xảy ra tình trạng vượt cấp, không đúng thẩm quyền; (v) Một số ít đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết, gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc cũng như tâm tư nguyện vọng của viên chức và người lao động.

Chủ tịch đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu để triển khai thực hiện nhiệm vụ Quý II một cách hiệu quả. Tích cực triển khai theo kế hoạch đề ra, đặc biệt lưu ý ưu tiên cấp đổi giấy phép cho các tạp chí.

Đồng chí Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm </br>phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 thành lập Viện Hàn lâm

Trước khi kết thúc Hội nghị, Phó Chủ tịch Đặng Xuân Thanh đã phát động và đồng chí Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm trình bày kế hoạch thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953- 02/12/2023)./.

Nguyễn Minh Hồng

 

Các tin đã đưa ngày: