Hội nghị Giao ban công tác Quý I năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị Giao ban công tác Quý I năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

11/04/2024

Thực hiện theo Quy chế làm việc của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, chiều ngày 10/4/2024, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Quý I năm 2024. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm và đồng chí Tạ Minh Tuấn Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Phan Chí Hiếu phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; Lãnh đạo Văn phòng Đảng – Đoàn thể; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Viện Hàn lâm.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm và đồng chí Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Phan Chí Hiếu cho biết, trong Quý I năm 2024 mặc dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Viện Hàn lâm và các đơn vị thuộc, trực thuộc đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác theo đúng kế hoạch đề ra. Tại Quý đầu năm này có kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm là Tết Nguyên đán, nhưng tập thể thể Lãnh đạo và các đơn vị trong toàn Viện Hàn lâm vẫn tập trung cao cho triển khai các công việc. Nhiều hội nghị lớn của Viện Hàn lâm và các đơn vị được tổ chức thành công theo đúng kế hoạch và hoạt động đón Tết diễn ra vui vẻ đầm ấm và đặc biệt là an toàn. Tại Hôi nghị này Chủ tịch Viện Hàn lâm đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm cần tập trung đánh giá và làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của Quý I từ đó có những giải pháp tháo gỡ kịp thời nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong Quý II và những Quý tiếp theo của năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Đình Chúc, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo

Tại Hôi nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt các kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I và các nhiệm vụ trong tâm Quý II năm 2024 của Viện Hàn lâm do đồng chí Nguyễn Đình Chúc, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm trình bày. Báo cáo cho thấy, Viện Hàn lâm đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chủ động thực hiện các nội dung công tác theo kế hoạch đã được phê duyệt. Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, phát triển”, Viện Hàn lâm vừa tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, vừa khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cấp bách của năm 2024. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách đã được triển khai theo đúng kế hoạch, trong đó đã ký kết hợp đồng thực hiện các đề tài cấp Bộ mở mới năm 2024 và tổ chức hướng dẫn các đơn vị trong việc xây dựng Kế hoạch khoa học năm 2025; Tiếp tục triển khai 06 Chương trình và 02 Dự án thuộc Chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ; Chuẩn bị tổ chức các Hội thảo, sự kiện nằm trong thỏa thuận hợp tác đã ký kết với bộ, ngành, địa phương. Từ đầu năm 2024, Viện Hàn lâm đã thực hiện một số báo cáo nhanh về nhiều lĩnh vực, trực tiếp kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan, bộ, ngành các giải pháp thiết thực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, từ tháng 4/2024, Viện Hàn lâm chuẩn bị báo cáo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ phiên họp thường kỳ hàng tháng của Chính phủ.

Về công tác tổ chức – cán bộ, Viện Hàn lâm tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc tiến hành rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy theo Nghị định số 108/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ, trong đó đã ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 28 đơn vị, có 31 đơn vị hoàn thành hồ sơ xây dựng Đề án vị trí việc làm. Đặc biệt, Viện hàn lâm đã thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và triển khai kế hoạch xây dựng “Đề án tăng cường năng lực, xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm, ngang tầm các nước tiên tiến trên thế giới”

Về công tác quản lý tài chính, tài sản công và đầu tư xây dựng cơ bản đã và đang khẩn trương thực hiện theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Tài chính; Hoạt động công khai tài chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai theo đúng lộ trình, như hoạt động nghiệm thu, bàn giao…

Đối với công tác hợp tác quốc tế, hành chính, quản trị, quân sự, quốc phòng và phòng cháy chữa cháy được thực hiện tốt theo quy định, tham mưu tổng hợp và giúp việc lãnh đạo Viện Hàn lâm. Hiện nay, Viện Hàn lâm đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để ký lại và ký mới thỏa thuận hợp tác với một số đối tác quốc tế…

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đã triển khai được một số nhiệm vụ đáng ghi nhận như sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy; ban hành các quy chế, quy định của Viện Hàn lâm; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý trong lĩnh vực chuyển đổi số. Đặc biệt, Viện Hàn lâm đã bước đầu tiến hành xây dựng nền tảng số, phát triển dữ liệu số, trong đó ưu tiên nâng cấp Cổng Thông tin điện tử.

Hoạt động của tổ chức đoàn thể cũng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ, trong đó nổi lên là việc xử lý, giải quyết dứt điểm một số nội dung theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban kiểm tra Trung ương còn nhiều khó khăn, vướng mắc; Sự suy giảm về số lượng và chất lương nguồn nhân lực đã dẫn đến công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị còn lúng túng, khó hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra…

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, cùng với báo cáo kết quả công tác Quý I/2024, các đại biểu đã được nghe đồng các đồng chí Lãnh đạo Viện Hàn lâm công khai kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm thông tin một số nội dung chính về Quy chế làm việc của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo một số đơn vị phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác Quý I/2024, về cơ bản, đa số các đại biểu đồng ý với bản dự thảo báo cáo, bên cạnh đó một số đại biểu chia sẻ những vấn đề khó khăn vướng mắc trong việc triển khai một số nhiệm vụ đơn vị: (i) Khó khăn, vướng mắc trong công tác phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; (ii) Lúng túng trong việc xây dựng vị trí việc làm ở một số đơn vị và chỉ tiêu biên chế; (iii) Kiện toàn mã ngành đào tạo, công tác nhân sự tại Học viên Khoa học xã hội; (iv) Xây dựng quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức tại Học viên Khoa học xã hội…; (v) Công tác tuyển chọn đề tài, nhiệm vụ khoa học theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ; (vi) Giải quyết triệt để các đơn thư khiếu nại, tố cáo tại; (vii) Một số vướng mắc đối với các đơn vị sáp nhập, hợp nhất theo Nghị định 108/2022/NĐ-CP…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Phan Chí Hiếu ghi nhận những kết quả đạt được, và đánh giá cao các đơn vị và cá nhân đã tích cực và chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, đồng thời chỉ ra một số hạn chế và nguyên nhân làm ảnh hưởng tới kết quả chung của Viện Hàn lâm như: Chất lượng thực hiện một số công việc chưa đạt yêu cầu, phải làm đi làm lại nhiều lần mất nhiều thời gian; Sự phối hợp công tác giữa các đơn vị có cải thiện nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra; Việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo còn nhiều khó khăn, vướng mắc...

Về nhiệm vụ những tháng tiếp theo, về cơ bản đồng chí Chủ tịch đồng ý với kế hoạch đề ra trong bản dự thảo báo cáo, tuy nhiên nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, khẩn trương ban hành các quyết định, quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị.

Thứ hai, các đơn vị sớm trình Đề án vị trí việc làm để Viện Hàn lâm ban hành theo quy định

Thứ ba, chú trọng trong công tác xây dựng kế hoạch khoa học năm 2025 và những năm tiếp theo.

Thứ tư, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin chuẩn bị thật tốt điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng đăng tải danh mục khoa học được phê duyệt

Thứ năm, đồng chí Phó Chủ tịch Tạ Minh Tuấn chỉ đạo Ban Quản lý khoa học tổ chức tập huấn thật kỹ lưỡng cho các đơn vị

Thứ sáu, các đơn vị được giao nhiệm vụ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện Đề án xây dựng Viện Hàn lâm thành Trung tâm nghiên cứu trọng điểm.

Thứ bảy, tiếp tục thực hiện thật tốt công tác tư vấn chính sách, trong đó trọng tâm là chuẩn bị thật kỹ báo cáo thường kỳ phục vụ phiên họp Chính phủ định kỳ.

Thứ tám, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp cơ sở nhà đất, triển khai dự án đã được phê duyệt và sẵn sàng mọi điều kiện để chuyển các đơn vị về làm việc tại trụ sở nhà A, số 1 Liễu Giai theo kế hoạch.

Thứ chín, quán triệt thực hiện nghiêm túc về Quy chế làm việc của Viện Hàn lâm.

Nguyễn Minh Hồng

 

Các tin đã đưa ngày: