Hội nghị Giao ban công tác Quý III năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị Giao ban công tác Quý III năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

21/10/2023

Sáng ngày 20/10/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Quý III năm 2023. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chủ tịch Phan Chí Hiếu phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị cùng Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; Lãnh đạo Văn phòng Đảng – Đoàn thể; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Viện Hàn lâm.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm và  đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm đề nghị đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý III và các nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2023 cần tập trung đánh giá và làm rõ những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế cũng như khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của Quý III từ đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ kịp thời để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong Quý IV năm 2023.

PGS.TS. Đặng Thị Hoa, Q. Viện Trưởng Viện Tâm lý, đại diện nữ cán bộ, viên chức, người lao động Viện Hàn lâm</br>nhận lẵng hoa tươi thắm từ Chủ tịch Phan Chí Hiếu nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Tại Hội nghị này, nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Chủ tịch Phan Chí Hiếu gửi lời chúc mừng tới toàn thể nữ cán bộ, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm và gia đình thật mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích mới trong công tác.

Đồng chí Nguyễn Đình Chúc, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo

Báo cáo tóm tắt các kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý III và các nhiệm vụ trong tâm Quý IV năm 2023 của Viện Hàn lâm do đ/c Nguyễn Đình Chúc, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm trình bày. Báo cáo cho cho biết trong 03 tháng qua, Viện Hàn lâm đã xử lý kịp thời, hiệu quả một khối lượng lớn công việc thường xuyên và đột xuất, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiến tới giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng.

Về công tác quản lý khoa học, trong 9 tháng qua hoạt động này được các đơn vị tổ chức thực hiện chặt chẽ, bám sát kế hoạch. Viện Hàn lâm đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng thực hiện các đề tài/nhiệm vụ cấp Bộ giai đoạn 2023-2024 và xây dựng kế hoạch khoa học năm 2024 theo đúng quy định. Các đề án khoa học trọng điểm cấp Quốc gia đã có những chuyển động tích cực. Các Chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ đang được thực hiện theo đúng kế hoạch và tiến độ đặt ra. Nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế được đánh giá cao. Công tác quản lý khoa học đang có những chuyển biến tích cực, trong đó từng bước hoàn thiện văn bản quản lý và chỉnh sửa Bộ chỉ số KPI…

Công tác tư vấn chính sách tiếp tục được nâng cao, bám sát yêu cầu của Đảng, Nhà nước và của xã hội. Đặc biệt trong tháng 9/2023 đã hoàn thành Báo cáo tổng hợp về việc rà soát các cơ chế và bổ sung chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tiến hành xây dựng các báo cáo chuyên đề phục vụ hoạt động tổng kết 40 công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về công tác tổ chức – cán bộ, nhiều nhiệm vụ đang tích cực được triển khai: một số đơn vị đã hoàn tất việc xin cấp đổi giấy phép hoạt động của tạp chí; phê duyệt 03 đơn vị trên tổng số 12 đơn vị đủ điều kiện xem xét phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định; cơ bản hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch theo từng giai đoạn và công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với các cấp lãnh đạo theo quy định…

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Viện Hàn lâm đã tiến hành kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, sửa đổi và ban hành mới nhiều văn bản quản lý thuộc lĩnh vực chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo tiền đề trong việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.

Các mảng công tác khác như: quản lý tài chính, tài sản công và đầu tư xây dựng cơ bản, hoạt động hợp tác quốc tế, công tác hành chính quản trị, quân sự, quốc phòng và phòng cháy chữa cháy, được tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra...

Công tác đoàn thể đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và sôi nổi hướng tới Đại hội Công đoàn Viện Hàn lâm lần thứ XXI, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI và đặc biệt là chuẩn bị tổ chức các giải thi đấu thể thao và liên hoàn văn nghệ chào mừng 70 năm thành lập Viện Hàn lâm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Nhiều nhiệm vụ còn chậm tiến độ so với kế hoạch và yêu cầu công tác. Chất lượng một số công việc chưa cao. Một số chương trình, đề án khoa học bị chậm tiến độ hoặc gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện xong chưa có phương án xử lý tháo gỡ. Một số ít đơn vị còn xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp…Nguyên nhân được báo cáo chỉ ra là do khối lượng công việc tồn đọng lớn, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài và nhạy cảm, bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các đơn vị còn yếu, chưa chặt chẽ và thiếu nhất quán. Một trong những nguyên nhân đáng lưu ý là nguồn lực con người của Viện Hàn lâm thời gian gần đây đang có sự suy giảm về số lượng và chất lượng.

Tại Hội nghị, các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các lãnh đạo đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm đã tích cực tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác Quý III/2023; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Quý IV/2023 của Viện Hàn lâm.

Đại diện lãnh đạo một số đơn vị phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tich Phan Chí Hiếu cho biết, về cơ bản nhất trí với bản dự thảo báo cáo, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành và hoàn thành tốt so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV một cách hiệu quả, Chủ tịch Viện Hàn lâm đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo, làm nổi bật một số nội dung mà các đại biểu đã chỉ ra.

Đối với nhiệm vụ của Quý IV năm 2023, bên cạnh các nhiệm vụ đã được đề ra trong dự thảo Báo cáo, Chủ tịch Phan Chí Hiếu nhấn mạnh và yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, xử lý dứt điểm các quyết định bổ nhiệm sai và sắp xếp kiện toàn lãnh đạo một số đơn vị;

Thứ hai, khẩn trương ban hành quyết định về quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị;

Thứ ba, các đơn vị có tạp chí khẩn trương hoàn tất thủ tục cấp đổi giấy phép hoạt động của tạp chí.

Thư tư, công tác quản lý khoa học phải tích cực hơn nữa và giải quyết dứt điểm đối với việc giải quyết những khó khăn vướng mắc của đề án quốc gia về  Bách khoa toàn thư và Đề án Óc Eo;

Thứ năm, tập trung cao cho các hoạt động tổng kết 40 năm đổi mới;

Thứ sáu, tiếp tục theo dõi quá trình hoàn thiện và ban hành Nghị quyết của BCH Trung ương về tiếp tục xây dựng đội ngũ tri thức trong giai đoạn mới;

Thứ bảy, bám sát quá trình xử lý báo cáo của Viện Hàn lâm về rà soát các khó khăn vướng mắc và đề xuất các cơ chế đột phá trong hoạt động nghiên cứu khoa học;

Thứ tám, đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo sửa chữa nhà A và phải hoàn thành giải ngân trong năm 2023;

Thứ chín, tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Viện Hàn lâm cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo Viện Hàn lâm để chỉ đạo các nhiệm vụ sau: (i) Giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng của Học viện Khoa học xã hội; (ii) Gấp rút ban hành các quy chế; (iii) Rà soát kỹ việc thực hiện kế hoạch hoạt động kỷ niệm 70 năm, trong đó tập trung vào Lễ kỷ niệm và diễn ra vào đúng ngày 02/12/2023.

Cuối cùng, với những kết quả bước đầu đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch mong muốn tất cả các đồng chí, với vai trò là người lãnh đạo đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, cố gắng tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

Nguyễn Minh Hồng

Các tin đã đưa ngày: