Hội nghị Tập huấn triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị Tập huấn triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

22/02/2024

Thực hiện Công văn số 6139/BNV-TCBC ngày 20/10/2023 của Bộ Nội vụ về việc xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp, sáng ngày 22/2/2024, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm. Viện KHXH vùng Nam Bộ, Viện KHXH vùng Trung Bộ, Viện KHXH vùng Tây Nguyên tham dự Hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

Phó Chủ tịch Tạ Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của các Phó Chủ tịch, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh và PGS.TS. Tạ Minh Tuấn; TS. Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Biên chế, Bộ Nội vụ; Đại diện Lãnh đạo đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; Chuyên viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị; Viên chức Ban Tổ chức- Cán bộ.

Mở đầu buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Tạ Minh Tuấn nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt đông đảo của các đại biểu tham dự, đồng thời nhấn mạnh mục đích và tầm quan trọng của Hội nghị tập huấn. Căn cứ vào Đề án sẽ quyết định đến số lượng biên chế và  lương cải cách của các đơn vị. Do đó, Phó Chủ tịch đề nghị, thủ trưởng các đơn vị và cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị tập trung sâu sát, lắng nghe kĩ hướng dẫn để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đề án vị trí việc làm theo đúng hạn đề ra.

TS. Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Biên chế, Bộ Nội vụ trình bày Hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm theo qui định của Bộ Nội vụ

Hội nghị đã được lắng nghe TS. Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ trình bày khái quát Hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm, tên vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực vị trí việc làm theo qui định chung của Bộ Nội vụ cũng như nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm mà các đơn vị cần phải thực hiện đúng, bám sát tình hình thực tiễn. Theo đó, việc xây dựng Đề án vị trí việc làm cần bám sát theo chủ trương tinh giản biên chế và nâng cao tự chủ của các đơn vị; xây dựng cơ cấu gắn với sản phẩm, chất lượng cung ứng dịch vụ, nâng cao chất lượng để từ đó đưa ra lộ trình thực hiện phù hợp. Đặc biệt, Thủ trưởng các đơn vị cần xác định rõ ràng định hướng phát triển, xây dựng đề án vị trí việc làm theo nhu cầu xã hội, nhiệm vụ nghiên cứu phải dựa trên sứ mệnh, vai trò của đơn vị đối với xã hội. Từ đó thiết kế tổ chức bộ máy, cơ cấu tương ứng, xác định vị trí việc làm gắn với cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự liên quan đến các vấn đề cần giải quyết, tháo gỡ về nhân sự, hợp đồng lao động, vị trí việc làm chính và kiêm nhiệm; các đơn vị sát nhập, các chức danh nghề nghiệp chưa tương thích hoặc chưa bao quát đầy đủ với vị trí, việc làm…

Toàn cảnh Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Phó Chủ tịch Tạ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của TS. Vũ Hải Nam và sự tập trung lắng nghe của các đại biểu. Theo đó, Phó Chủ tịch nhấn mạnh thêm, việc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm lớn của Viện Hàn lâm. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, tác động lớn đến vị trí việc làm của toàn thể viên chức của Viện Hàn lâm. Do vậy, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đầy đủ chủ trương sát với danh mục đề án vị trí việc làm, thực hiện đúng qui định, và kịp tiến độ. Bên cạnh đó những câu hỏi, ý kiến cần giải đáp của các đơn vị sẽ được Ban Tổ chức – Cán bộ tổng hợp và gửi đến các Bộ ngành để làm rõ hơn. Qua đó góp phần thực hiện tính công khai, dân chủ, tạo nên tinh thần làm việc cởi mở, cùng đoàn kết thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp sức vào sự phát triển chung của Viện Hàn lâm trong thời gian tới.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: